Tag: ‘recital’

 • Pavol Praženica
  klavírny koncert
  štvrtok 22. 6. 2017, 17.30

  Aj keď biele krídlo na Stanici končí, je to len preto, aby začalo nový život v Novej synagóge. Pred jeho presťahovaním sa zaň ešte posadí mladý klavirista Pavol Praženica, ktorý tak svojím vystúpením zavŕši náš takmer päťročný „oblúk“ sólových klavírnych večerov. Zoznam jeho úspechov svedčí o tom, že pôjde o koncert, ktorý netreba zmeškať. A [...]

 • Zuzana Vontorčíková
  klavírny recitál
  streda 31. 5. 2017, 19.00

  Májový klavírny recitál bude patriť mladej umelkyni Zuzane Vontorčíkovej. Prichádza s programom, ktorého dramaturgický oblúk reprezentuje hádam všetko, čím nás klasická hudba nadchýna. Nechýba v ňom sofistikovaný nadhľad a pohrávanie sa s jedným z jej najvýznamnejších výdobytkov – sonátovou formou (Joseph Haydn: Sonáta č. 60 C dur), aby vzápätí zazneli štruktúry, ktoré ju zámerne opúšťajú. [...]

 • Katarína Paľová
  klavírny recitál
  streda 8. 3. 2017, 19.00

  Medzinárodný deň žien tento rok oslávime spolu s mladou klaviristkou Katarínou Paľovou. V Žiline známa tvár už teraz patrí medzi typ umelcov, ktorým záleží na ponúkaní diel novšieho dáta. Do viac ako hodinového programu zaradila okrem už „klasík“ (Berg, Janáček, Skrjabin) tiež skladby, ktoré si nemáte šancu naživo vypočuť len tak hocikde. Klavírny repertoár je bez hraníc [...]

 • Petra Pogády
  klavírny recitál
  streda 7. 12. 2016, 18.00

  Po roku sú opäť tu a všetci sa na ne tešíme. Aj so všetkým ich leskom. Posledný klavírny recitál v tomto roku ponúkame ako našu pozlátku na váš vianočný stromček. Mladá klaviristka žijúca vo Viedni prichádza s programom, ktorý sľubuje večer plný romantickej poetiky. Petra Pogády bude ladiť Vaše citlivé struny a roztápať Vás dielami významných básnikov [...]

 • Daniel Buranovský
  klavírny recitál
  streda 12. 10. 2016, 19.00

  Recitál vynikajúceho klaviristu Daniela Buranovského ponúka program, ktorý nezabúda na reprezentatívnu slovenskú tvorbu (Suchoň, Domanský). Zároveň program, ktorý zaujímavo vyvažuje diela absolútnych hudobných štruktúr dielami štruktúr odvodzovaných napr. od tanca (Ščedrin) či od slova (Liszt, Orf). Je veľmi pravdepodobné, že pri záverečnom výbere z rozsiahlejšieho cyklu Carmina Burana budete v istom momente zaháňať asociáciu so [...]

 • Michal Matejčík – harfa
  sólový recitál
  streda 21. 9. 2016, 20.00, Rosenfeldov palác

  Z premiér máme vždy špeciálnu radosť a z niekoľkonásobných o to väčšiu. Po prvýkrát predstavíme žilinskému publiku (mediálne) známeho rodáka Michala Matejčíka, po prvýkrát zaznie harfa a hneď v podobe sólového recitálového programu. Recitál súčasnosti nie je výsadou klavíra. A aj keď kamenné koncertné inštitúcie čoraz častejšie odmietajú podstupovať „dramaturgické riziká“, my sa radi oddáme [...]

 • Magdaléna Bajuszová
  klavírny recitál
  streda 4. 5. 2016, 19.00

  Pre našu nasledujúcu recitálovú návštevu „…bude cťou a potešením váženému publiku sprostredkovať veľkolepé diela jej osobných troch veľkých B v hudbe…“. Potešenie bude predovšetkým na našej strane.
  V prostredí nášho interpretačného umenia je totiž sympatická klaviristka Magdaléna Bajuszová zárukou hudobnej udalosti. Akékoľvek hudobné dielo (nech ide o klasiku, modernu, či postmodernu) spod jej rúk a z nástroja zaznieva spôsobom, ktorého pomenovanie [...]

 • Peter Šandor
  klavírny recitál
  streda 6. 4. 2016, 19.00

  Klavírne recitály na Stanici ponúkajú okrem bezprostredného osobného kontaktu s hudbou a klaviristami aj iné benefity. Medzi ne patrí napr. ovplyvňovanie profesionálneho štandardu v zmysle ich dramaturgie. Už sme u nás mali viacero príležitostí vypočuť si naživo rozsiahle diela či cykly, ktoré by nám inak boli prístupné len z nahrávok. Teraz prinášame ďalší komplet…
  Mladý a úspešný klavirista Peter Šandor vystúpi [...]

 • Dana Šašinová-Satury
  klavírny recitál
  streda 9. 12. 2015, 19.00

  Posledný recitál v roku 2015 bude po troch klaviristoch patriť dáme, klaviristke Dane Šašinovej-Satury. Nebojíme sa ju považovať za lokálne aktívnu umelkyňu, keďže pedagogicky pôsobí na univerzite tu, v Žiline. Pre Stanicu chystá „monotematický“ recitál, dôsledne zostavený zo špecifickej hudobnej formy príznačnej pre „zlatý vek európskej klavírnej literatúry“ – z balady. Navyše, s prekvapením v [...]

 • Robert Kohútek
  klavírny recitál
  streda 14. 10. 2015, 19.00

  Po niekoľkomesačnej prestávke oprašujeme biele krídlo a pozývame všetkých milovníkov osobného kontaktu s hudbou a klaviristami. Ďalší z recitálov ponúkne klavirista Robert Kohútek, ktorý sa v súčasnosti venuje predovšetkým hudobnému vzdelávaniu. Pri prvom pohľade na klasickú (klasicizujúcu?) dramaturgiu klavírneho recitálu absentuje ambícia priťahovať publikum volajúce po „prekvapku“ za každú cenu, o to vzácnejšiu máte príležitosť [...]

 • Ivan Gajan
  klavírny recitál
  streda 8. 4. 2015, 19.00
  vypredané

  Po prvom stručnom účinkovaní na Stanici a navyše v čase, kedy bolo biele krídlo len v pláne, privítame obľúbeného domáceho klaviristu.
  Ivana Gajana – jedného z predstaviteľov línie vrcholového slovenského klavírneho umenia – netreba publiku príliš predstavovať. Žilinský rodák patrí ku generácii výkonných umelcov, ktorí sú formovaní niekdajšou crème de la crème svetovej pianistiky, do dnešného [...]

 • Maroš Klátik
  klavírny recitál
  streda 11. 2. 2015, 19.00

  Novú sezónu klavírnych recitálov na Stanici otvárame „dvojrecitálom“ Maroša Klátika. Ide o zriedkavý počin, ktorý bezpochyby nadchne priaznivcov Bachovho kompozičného majstrovstva. Rozsiahla sada prelúdií a fúg je súčasťou povinnej literátury na všetkých stupňoch hudobného vzdelávania a žiaľ, predstavuje tú menej obľúbenú časť skúškového repertoáru. Klavirista Maroš Klátik svojou dramaturgiou rúca tieto predsudky a ponúka II. diel v ucelenom hudobno-interpretačnom umeleckom [...]

 • Zuzana Biščáková
  klavírny recitál
  streda 15. 10. 2014, 19.00

  Zuzanu Biščákovú so Žilinou spája jej štúdium na tunajšom Konzervatóriu. Po viacerých vystúpeniach s Cluster Ensemble sa tentokrát na Stanici predstaví na poslednom tohtoročnom recitálovom večeri – s programom, ktorý charakterizuje jej umelecký profil. Úspešná mladá klaviristka sa dlhodobo venuje interpretácii svetovej a domácej klavírnej tvorby s novším dátumom vzniku. Príležitosť započúvať sa naživo do [...]

 • Vladimír Šranko
  klavírny recitál
  streda 11. 6. 2014, 19.00

  Vladimír Šranko si príležitosť predstaviť sa za bielym krídlom na Stanici „vysúťažil“ na druhom ročníku národnej klavírnej súťaže Musica Slovacca 2014 v Banskej Bystrici. Pred letnou prestávkou pozývame na klavírny recitál mladého adepta slovenského profesionálneho pianizmu.
  Program:
  Domenico Scarlatti (1685 – 1757): Sonáta d mol L. 108
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonáta B dur K. 333
  Allegro
  Andante [...]

 • Ondrej Veselý – gitara
  sólový recitál / Vážna hudba nevážne
  streda 7. 5. 2014, 20.00

  Sólový koncert gitaristu Ondreja Veselého máme medzi koncertmi, kde sa stretneme a vypočujeme si predovšetkým umelcov, ktorí svoje prvé hudobné skúsenosti naberali v Žiline a okolí. A aj keď sa v súčasnosti túlajú kade-tade po svete, sme radi, keď sa z času na čas ukážu doma. O to srdečnejšie pozývame…
  Program:
  Viera Janárčeková (1951) – Siebte Saite (2007)
  Iris Szeghy (1956) – Suite de Poche [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics