Vladimír Šranko
klavírny recitál
streda 11. 6. 2014, 19.00

Vladimír ŠrankoVladimír Šranko si príležitosť predstaviť sa za bielym krídlom na Stanici „vysúťažil“ na druhom ročníku národnej klavírnej súťaže Musica Slovacca 2014 v Banskej Bystrici. Pred letnou prestávkou pozývame na klavírny recitál mladého adepta slovenského profesionálneho pianizmu.

Program:

Domenico Scarlatti (1685 – 1757): Sonáta d mol L. 108

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonáta B dur K. 333
Allegro
Andante Cantabile
Allegretto grazioso

Franz Liszt (1811 – 1886): Transcendentálna etuda č. 12 „Chasse-Neige“

Alexander Scriabin (1872 – 1915): Etuda b mol op. 8 č. 11

Ľuboš Bernáth (1977): Moje detstvo (výber)
Jarný večer
Premýšľajúci človek
Sentimentálny valčík

Claude Debussy (1862 – 1918): Images I
Reflets dans l’eau
Hommage à Rameau
Mouvement

Franz Liszt (1811 – 1886): Paraphrase de concert sur Rigoletto


„Hudbu vnímam ako najfascinujúcejšiu formu predávania informácii. V časo-priestorovom umení, ktorým hudba nepochybne je, môžem vytvoriť čokoľvek, aby moja myšlienka (informácia) bola čo najzrozumiteľnejšia a najvýpovednejšia. V rámci priestoru v ktorom tvorím, nie som obmedzovaný ničím, iba svojou dušou. Toto vnímanie vytvára osobitý vesmír-priestor, do ktorého chcem vtiahnuť poslucháča a vytrhnúť ho zo starostí každodenného života, ponúknuť mu svoje myšlienky, pocity a obohatiť ho nimi. V porovnaní so slovnou „jednoznačnosťou“ hudobná abstraktnosť poskytuje úrodnú pôdu pre duševné obohatenie každého jedného človeka.“ (Vladimír Šranko)


Vladimír Šranko sa začal venovať hre na klavíri ako 5 ročný na Základnej umeleckej škole Imricha Godina vo Vrábloch. Vo svojich 10 rokoch za sprievodu Komorného Orchestra Slovenských Učiteľov interpretoval skladbu I. Berkoviča: Variácie na Paganiniho tému. V rokoch 1999 – 2004 navštevoval Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadny študent pod vedením Jany Nagy-Juhász. V roku 2003 získal 4. miesto na súťaži Klavírna Orava v Dolnom Kubíne. Stredoškolské štúdium dokončil pod vedením Petra Pažického. Počas neho získal 3. miesto na Medzinárodnej súťaži F.Schuberta pre klavírne duá v Jesenníku – ČR. Študoval tiež na Lisztovej Akadémii v Budapešti v triede Jenő Jandó-a. V roku 2012 získal 3. miesto na 17. ročníku Medzinárodnej súťaže „Petar Konjovic“ v Belehrade. Aktuálne študuje na VŠMU v Bratislave u prof. Mariana Lapšanského a zároveň je študentom tretieho ročníka na Konzervatóriu v Bratislave v odbore dirigovanie. V máji tohto roku získal 3. miesto na Národnej klavírnej súťaži Musica Slovacca v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa mnohých interpretačných kurzov, na ktorých pracoval s osobnosťami ako napr.: Zuzana Čižmarovičová, Balász Szokolay, Alexander Strukov, Eugen Indjic, Ivan Klánsky a Karl-Andreas Kolly.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics