Zuzana Vontorčíková
klavírny recitál
streda 31. 5. 2017, 19.00

klavírny recitálMájový klavírny recitál bude patriť mladej umelkyni Zuzane Vontorčíkovej. Prichádza s programom, ktorého dramaturgický oblúk reprezentuje hádam všetko, čím nás klasická hudba nadchýna. Nechýba v ňom sofistikovaný nadhľad a pohrávanie sa s jedným z jej najvýznamnejších výdobytkov – sonátovou formou (Joseph Haydn: Sonáta č. 60 C dur), aby vzápätí zazneli štruktúry, ktoré ju zámerne opúšťajú. Chopinova balada je totiž unikátna, teoretikmi neraz kritizovaná „zloženina“, kde sa nedočkáme žiadneho návratu či zopakovania známeho v zmysle zaužívanej trojdielnosti. Práve naopak. V podaní disponovanej klaviristky zaznejú hneď všetky štyri Chopinove balady. S ich príznačnými tragickými kódami, ktoré sa okrem virtuóznych rúk nezaobídu bez virtuozity ducha.

Program:

Joseph Haydn (1732 – 1809): Sonáta C dur, Hob. XVI/50
Allegro
Adagio
Allegro molto

Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Balady
g mol op. 23
F dur op. 38
As dur op. 47
f mol op. 52


Hoci Haydnove klavírne kompozície netvoria ťažisko jeho tvorivého odkazu (akými sú jeho symfónie a kvartetá), jeho prínos v tejto oblasti nie je zanedbateľný. Napísal 62 sonát, na pozadí ktorých možno sledovať vývoj kompozičného rukopisu skladateľa. Sonáta č.60 C dur patrí k Haydnovým vrcholným sonátam. Jej ťažisko spočíva na pomalom Adagiu, kým krajné časti sršia veselosťou a ľahkosťou pôvabných melódií a iskrivých pasáží.

Štyri balady Fryderyka Chopina patria k jeho najoriginálnejším dielam. Ako prvý uvádza túto literárnu formu do klavírnej hudby. Prostredníctvom balád dáva nahliadnuť do svojho vnútorného sveta emócií, ktorý bol nesmierne bohatý a premenlivý. Pokojné idylické úseky strieda s búrlivými výbuchmi vášne a postupnou eskaláciou napätia a dramatickosti ústi do tragického konca.


Zuzana VontorčíkováZuzana Vontorčíková hrá na klavíri od štyroch rokov. Spočiatku navštevovala ZUŠ I. Godina vo Vrábľoch pod vedením Iriny Gončarovej,  v rokoch 2008 - 2010 ZUŠ J. Rosinského v Nitre ako žiačka Márie Hroncovej. Bez absolvovania konzervatória úspešne zložila prijímacie skúšky na VŠMU v Bratislave, kde minulý rok ukončila magisterské štúdium s vyznamenaním a Cenou rektora pre najlepšieho študenta školy. Momentálne je poslucháčkou druhého ročníka doktorandského štúdia v triede Idy Černeckej.

Talentovaná klaviristka zbierala pódiové skúsenosti na verejných prezentáciách už od detstva. Zúčastnila sa mnohých detských a mládežníckych celoslovenských súťaží, kde sa umiestnila na popredných priečkach a získala titul laureáta (Klavírna Orava, Mladí klaviristi,…). K jej najväčším doterajším úspechom patrí prvenstvo na medzinárodnej súťaži Millenium Piano v Bukurešti (2010), na medzinárodnej súťaži mladých interpretov “21st Century Art” Competition vo Viedni (2012) a na súťaži Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship (2014).

Počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u viacerých popredných klaviristov a pedagógov (Lehel Both, Markus Praus, Viviana Sofronitzki, Waldemar Wojtal, Eugen Indjić, Robert Degaetano, Aleksandar Serdar, Maria Prinz a i.). Ako sólistka predviedla Mendelssohnov Klavírny koncert g mol op. 25 a Chopinov Klavírny koncert e mol op. 11 v spolupráci s Muchovým kvartetom, so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Akademickým orchestrom VŠMU v Bratislave a so Slovenskou filharmóniou.

Mladá klaviristka sa venuje tiež štvorručnej hre a hre na dvoch klavíroch. Spolu s Petrom Nágelom sa zaoberajú týmto typom interpretácie pod vedením Františka Perglera. V roku 2015 sa zúčastnili medzinárodnej súťaže “21st Century Art” Competition vo Viedni, kde v kategórii klavírne duo obsadili prvé miesto.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics