Darujte nám 2%

Po šiestich rokoch driny a vďaka vašej štedrej a nesmrteľnej podpore sme tam! Tri mesiace od otvorenia. A na 98 percent máme aj dosť materiálu a peňazí, aby sme rekonštrukciu Novej synagógy dokončili. Takže chýba koľko? Presne vaše 2 percentá z daní.

Na čo ich použijeme? Na dokončenie rekonštrukcie unikátnej architektonickej pamiatky a od mája 2017 aj otvorenie nového kultúrneho centra pre verejnosť. Chýbajú posledné veci – vstupné dvere, základný nábytok a vybavenie, zábradlia na schodiskách, hasiace prístroje a množstvo drobných vecí, bez ktorých nemôžeme skolaudovať. V minulosti nás podporili Jana Kirschner, Robert Roth, tento rok Michal Kaščák. Pridajte sa a spoločne otvorme nový priestor pre umenie.

synagoga-2percenta-2017-620

Na začiatku bola táto špičková medzivojnová architektúra a potreba ju zachrániť. Nenašli sa peniaze v meste ani v štáte, vraj by to stálo milióny. A tak sme prišli my, malé občianske združenie zo Stanice Žilina-Záriečie, a pustili sa do toho. S cieľom zvládnuť to za jeden milión, ktorý postupne nazbierame – z darov, 2% z daní, od sponzorov aj z grantov, a najmä vďaka dobrovoľníkom. A neuveriteľné sa stáva realitou. Je za nami 6 rokov práce, doposiaľ sme získali a investovali viac ako milión eur. Vyviezli sme vyše tisíc ton sutiny, spravili pamiatkové výskumy, našli 60 rokov stratené originálne Behrensove výkresy. Podarilo sa nové kúrenie, podlahy, balkón, zreštaurovali sme kupolu a celý interiér, vymenili strechu, dokončili vonkajšiu fasádu a získali prvé ocenenia (napr. cena Bauwelt v Nemecku).

Nova synagoga v Ziline

Nová synagóga bude novým miestom pre umenie a kultúru. Novým miestom, kde sa budeme stretávať. Proces obnovy bol už doteraz kultúrnou udalosťou – popri stavbe sme mali pootvorené pre prvé výstavy, koncerty, diskusie aj komunitné trhy. Postupne oživujeme budovu kultúrnymi akciami pre verejnosť. A skutočné dobrodružstvo je tak ešte len pre nami. Ďakujeme za vašu podporu!

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% (alebo 3%*) občianskemu združeniu Truc sphérique:

IČO: 36143693
SID: nemáme - nevypĺňa sa
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Truc sphérique
Ulica: Závodská cesta
Súpisné / orientačné číslo: 2844/3
PSČ: 01001
Obec: Žilina

Fyzické a právnicke osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B
- ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
- predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu (podľa trvalého pobytu daňovníka) do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania).
Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu).
- ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v roku 2015 ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@stanica.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk. Ďakujeme.

Koncert Bez ladu a skladu v Novej synagoge

vystava-v-novej-synagoge

Ako sme využili 2% v minulosti
Združenie Truc sphérique zorganizovalo stovky akcií, projektov, mnohé s medzinárodným obsadením, ktorých sa zúčastnilo 200-tisíc divákov. V aktivitách, ktoré sme sami začínali robiť ako dobrovoľníci, aktívne pomáhalo niekoľko stoviek mladých ľudí, sponzorov a darcov. V roku 2000 sme otvorili prvé neštátne voľnočasové tvorivé centrum Ateliér na Mariánskom námestí, a od roku 2003 začali s rekonštrukciou a prevádzkou kultúrneho centra Stanica v budove starej železničnej zastávky Žilina-Záriečie, ktoré je jediným miestom svojho druhu v Žiline - na pomedzí priestoru pre súčasné umenie, komunitného centra a laboratória nových trendov v kultúre. V roku 2009 pribudla nová alternatívna budova S2 pod strechou nadjazdu Rondel a staráme sa aj o celú nevyužitú zónu okolo neho. Od roku 2011 Truc sphérique popri Stanici zastrešuje aj ďalšiu inštitúciu - Novú synagógu Žilina. S plným nasadením bojujeme za obnovenie národnej kultúrnej pamiatky a postupne pootvárame ďalší veľkorysý priestor pre súčasné umenie a kultúru. Toto všetko robíme s nadšením a vášňou a umožňuje nám to finančná podpora, ktorú sa snažíme všemožne získať - aj vďaka Vašim dvom percentám postupujeme vpred. Ďakujeme!

- - -

UPOZORNENIE PRE FIRMY – Od roku 2016, ak firma do konca marca neposkytne súčasne s 2% z daní mimovládnej organizácii (ktorejkoľvek) aj finančný dar z vlastných zdrojov vo výške min. 0,5% dane, ktorú zaplatila, môže jej venovať len 1% z daní. Máte teda na výber – buď nás podporíte len jedným percentom z daní a nebude vás to stáť nič, alebo nás podporíte aj z vlastných zdrojov darom vo výške pol percenta z výšky vašej dane a podporíte nás tým v skutočnosti 2,5 percentami…budeme samozrejme vďační a radi vašu ochotu budeme propagovať. Pre bližšie informácie a dohodu o dare nás prosím kontaktujte, stretneme sa osobne – Marek Adamov, marek@novasynagoga.sk, tel. 0907137145. Prípadne si rovno stiahnite darovaciu zmluvu, vypíšte vaše údaje a pošlite nám ju - darovacia_zmluva_stanica. Ďakujeme!

Výstava Dan Perjovschi v Novej synagóge Žilina

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics