Daniel Buranovský
klavírny recitál
streda 12. 10. 2016, 19.00

krídloRecitál vynikajúceho klaviristu Daniela Buranovského ponúka program, ktorý nezabúda na reprezentatívnu slovenskú tvorbu (Suchoň, Domanský). Zároveň program, ktorý zaujímavo vyvažuje diela absolútnych hudobných štruktúr dielami štruktúr odvodzovaných napr. od tanca (Ščedrin) či od slova (Liszt, Orf). Je veľmi pravdepodobné, že pri záverečnom výbere z rozsiahlejšieho cyklu Carmina Burana budete v istom momente zaháňať asociáciu so spomalenými zábermi prepotených tiel na ihrisku. Pri Buranovského skvelej interpretácii to však nebude problém.

Program:

Eugen Suchoň (1908 – 1993):
Metamorfózy (Päť variácií na vlastné témy pre klavír)
IV. Larghetto

Franz Liszt (1811 – 1886):
Petrarcov sonet č. 104 (z cyklu Roky putovania – Taliansko)

Rodion Ščedrin (1932 – ):
Á la Albeniz (venované M. Pliseckej)

Hanuš Domanský (1944 – ):
Slovakofónia (venované D. Buranovskému)

Carl Orff (1895 – 1982):
Carmina Burana (klavírna transkripcia E. Chumachenko, výber)
O Fortuna
Fortune plango vulnera
Ecce gratum
Chramer, gip die varwe mir
Swaz hie gat umbe
Amor volat unduque
In trutina mentis dubia
O Fortuna


Pre klaviristu je klavír nástrojom na vyjadrenie. Malo by sa to týkať dobrého klavíra, na ktorom hrá dobrý klavirista. Klaviristi zväčša hľadajú autorov, ktorí im pomôžu vyjadriť sa. A diela, s ktorými môžu viesť dialóg v snahe preniknúť k pocitom tvorivých majstrov hudby, aby v metaforickom svete klavírnej imaginácie potom zdôrazňovali poetizmus a životné zážitky oboch… Od momentu, ako som sa zoznámil so Suchoňovými Metamorfózami, je každá moja interpretovaná skladba metamorfózou spojenou s imagináciou sveta tónov. Diela skladateľov, ktoré na koncerte odznejú, sú kaleidoskopom nálad a situácií vnímania života, lásky a sveta okolo nás.
Daniel Buranovský

Daniel BuranovskýDaniel Buranovský sa narodil v roku 1964 v Banskej Bystrici v rodine operného dirigenta. Absolvoval štúdium na Konzervatóriu v Žiline v triede prof. Antona Kállaya. V roku 1989 ukončil s vyznamenaním štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Miloslava Starostu. Za vynikajúce študijné výsledky a umeleckú činnosť mu bola udelená v roku 1989 Cena ministra školstva Slovenskej republiky. Už počas štúdií sa zúčastňoval viacerých súťaží, kde získaval ocenenia (Súťaže slovenských konzervatórií, Interpretačná súťaž Slovenskej republiky a iné). Má za sebou interpretačné kurzy v Španielsku a v rámci družobných vzťahov medzi školami tiež študijné pobyty v Kyjeve a na Sibeliovej akadémii v Helsinkách vo Fínsku. Vystupoval na viacerých medzinárodných hudobných festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Etos, Hornosliezsky festival v Katowiciach, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, kde získal Cenu kritiky spolu s barytonistom M. Babjakom, na Festivale českej hudby v Bonne v Nemecku).

Daniel Buranovský vystupoval ako sólista i ako komorný partner v takmer všetkých krajinách Európy, ale i v USA, Brazílii, Mexiku a v Ázii. Spolupracoval s viacerými orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester slovenského rozhlasu v Bratislave, Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Orchester Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Orchester Beethovenovej haly v Bonne, Orchester Hyosung Univerzity v Taegu). Je vyhľadávaným komorným partnerom. Spolupracuje s M. Dvorským, M. Babjakom (laureátom Pavarottiho súťaže), či s ďalšími vokálnymi partnermi ako napr. s Ľ. Vargicovou (sólistkou opery SND, s ktorou vystúpil v roku 2003 v Carnegie Hall v New Yorku). Pravidelne spolupracuje aj so skvelým mladým husľovým virtuózom, laureátom viacerých medzinárodných súťaží Daliborom Karvayom. Od roku 2001 je Buranovský členom súboru Alea zameraného na interpretáciu tvorby Astora Piazzollu a slovenských skladateľov.

Počas svojej kariéry Daniel Buranovský nahral viacero CD nosičov ako sólista i ako komorný partner. V  roku 1999 realizoval v Bratislave CD s baladami F. Chopina a v Južnej Kórei v meste Taegu reprezentačné CD univerzity ako sólista koncertu s orchestrom. V roku 2003 nahral CD s hudbou slovenského skladateľa Mira Bázlika, 24 prelúdií pre klavír a tiež klavírne cykly Nezábudky a Paleta. (V roku 2004 mu Hudobný fond udelil Cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných koncertných pódiách a za mimoriadnu nahrávku prelúdií Mira Bázlika). V roku 2011 vydal sólový CD album s hudbou Franza Liszta a premiéroval Koncert pre klavír a orchester M. Bázlika, ktorého záznam vydal Hudobný fond na CD. Buranovský nahráva tiež pre Slovenský rozhlas.

Klaviristove akademické pôsobenie je spojené s Katedrou klávesových nástrojov HTF VŠMU v Bratislave (od roku 1990 až po súčasnosť, v roku 2001 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore hudobné umenie/hudobná interpretácia v triede prof. Idy Černeckej, v roku 2002 habilitoval a pracoval ako docent, od 2003 do 2015 bol vedúcim Katedry klávesových nástrojov). V rokoch 1999/2000 pôsobil ako hosťujúci profesor hry na klavíri na Catholic University of Taegu Hyosung v Južnej Kórei. Je aktívny v odborných komisiách a radách (Spolok koncertných umelcov, grantová komisia Ministerstva kultúry SR, Umelecká a vedecká rada VŠMU). V rokoch 2013/2014 bol predsedom Akademického senátu VŠMU v Bratislave. Je tiež spoluzakladateľom občianskeho združenia Hudobná dvorana, zameraného na podporu činnosti hudobného školstva a umeleckých projektov študentov. V lete 2012 Daniela Buranovského vymenoval prezident SR za vysokoškolského profesora v odbore hudobné umenie. V súčasnosti pôsobí ako prorektor pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum na VŠMU v Bratislave a na HTF VŠMU vyučuje hru na klavíri.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics