Dana Šašinová-Satury
klavírny recitál
streda 9. 12. 2015, 19.00

Dana Šašinová-SaturyPosledný recitál v roku 2015 bude po troch klaviristoch patriť dáme, klaviristke Dane Šašinovej-Satury. Nebojíme sa ju považovať za lokálne aktívnu umelkyňu, keďže pedagogicky pôsobí na univerzite tu, v Žiline. Pre Stanicu chystá „monotematický“ recitál, dôsledne zostavený zo špecifickej hudobnej formy príznačnej pre „zlatý vek európskej klavírnej literatúry“ – z balady. Navyše, s prekvapením v podobe svetovej premiéry. Pozývame na vystúpenie, ktoré pripomenie, že pôvodne literárny útvar nemá problém morfovať a v hudbe dokáže byť nemenej výpovedný.

Program:

Vítězslav Novák (1870 - 1949): Balada e mol op. 2 „Manfred“

Johannes Brahms (1833 - 1897): Balada H dur op. 10 č. 4

Fryderyk Chopin (1810 - 1849): Balada g mol op. 23 č. 1

Ladislav Kupkovič (1936 - ): Balada f mol, 2015 (premiéra)

Franz Liszt (1811 - 1886): Balada h mol č. 2


Na druhý deň, vo štvrtok 10. 12. o 10.00, pozývame na diskusiu s Danou Šašinovou-Satury, ktorá sa uskutoční v koncertnej sále Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity (v budove rektorátu). Je určená jednak pre pedagógov a študentov KHU FHV ŽUŽ ako aj pre pedagógov a študentov siete umeleckého resp. hudobného školstva, ale taktiež pre širokú verejnosť. Vstup je voľný.

Ospravedlňujeme sa, ale diskusia je z technických príčin zrušená. Ďakujeme za pochopenie.


Dana Šašinová-Satury študovala na VŠMU v Bratislave u Petra Toperczera, Evy Fischerovej- Martvoňovej a doktorát u Mariána Lapšanského. Absolvovala medzinárodné interpretačné kurzy u Eugena Indjica v Piešťanoch a u Klausa Hellwiga v Berlíne. Je laureátkou domácich aj medzinárodných klavírnych súťaží (Smetanova súťaž v Hradci Králové, Beethovenova súťaž v Hradci nad Moravicí, Interpretačná súťaž v Banskej Bystrici, Bachova súťaž v Lipsku, „Bach-Händel-Scarlatti“ vo Varaždine) a je nositeľkou špeciálnych cien za klavírny sprievod z vokálnej súťaže M. Shneidera- Trnavského v Trnave a z kontrabasových súťaží J. M. Spergera vo Woltzegartene, Michaelsteine a Ludwigsluste (Nemecko).

Vystúpila na medzinárodných hudobných festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Janáčkov máj v Ostrave, Mélos Éthos v Bratislave, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Festival „Cluster-Neu- Klang“ v Erfurte a v Gere, Festival súčasnej hudby v Krakove a na festivale v Boulderi, Colorado. Ako sólistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Komorným orchestrom Opole, so symfonickým orchestrom Zagrebačke symfoničare, s Komornými sólistami Bratislava a s Dámskym komorným orchestrom. Okrem sólových recitálov pravidelne vystupuje ako komorná partnerka významných umelcov - spevákov aj inštrumentalistov - doma i v zahraničí (Európa, Rusko, USA, Kuba, Venezuela).

S manželom Radoslavom tvoria „Duo Šašina“, ktorému bolo dedikované množstvo pôvodných diel slovenských skladateľov. Jej diskografia obsahuje dvanásť CD titulov, nahráva pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Býva pozývaná do porôt domácich aj medzinárodných klavírnych súťaží. Pedagogicky pôsobí ako docentka komornej hry na VŠMU v Bratislave a ako docentka hry na klavíri na Žilinskej univerzite v Žiline.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Rezervácia vstupeniek: rezervacie@stanica.sk, 0948 344 606
Rezervované vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť najneskôr 15 minút pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade budú uvoľnené do predaja. Ďakujeme za pochopenie.

Stanicu podporuje

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics