Katarína Paľová
klavírny recitál
streda 8. 3. 2017, 19.00

Katarína PaľováMedzinárodný deň žien tento rok oslávime spolu s mladou klaviristkou Katarínou Paľovou. V Žiline známa tvár už teraz patrí medzi typ umelcov, ktorým záleží na ponúkaní diel novšieho dáta. Do viac ako hodinového programu zaradila okrem už „klasík“ (Berg, Janáček, Skrjabin) tiež skladby, ktoré si nemáte šancu naživo vypočuť len tak hocikde. Klavírny repertoár je bez hraníc predovšetkým kvôli presvedčeným (a presvedčivým) bádateľom. Perspektívna Katarína Paľová sa k nim nepochybne hlási.

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) / Samuil Feinberg (1890 – 1962):
Chorálové prelúdium Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 662

Alban Berg (1885 – 1935):
Klaviersonate op. 1 (Sonáta pre klavír op. 1)

Anton Webern (1883 – 1945):
Klavierstück (Kus pre klavír)

Samuil Feinberg (1890 – 1962):
Sonáta pre klavír č. 2, op. 2

Prestávka

Leoš Janáček (1854 – 1928):
Sonáta pre klavír I. X. 1905
1. Předtucha
2. Smrt

Pascal Manolios (1956 – ):
Enecatus

Alexander Skrjabin (1872 – 1915):
Sonáta pre klavír č. 10, op. 70


Na svojich recitáloch sa snažím uvádzať menej hrávané diela či diela neprávom zabudnutých autorov, ktoré sa u nás na pódiách neobjavujú. V poslednej dobe to boli napríklad Nikolaj Roslavets, Karol Szymanowski, Pascal Manolios či Toru Takemitsu. Jedným z pre mňa najdôležitejších autorov je ruský skladateľ a klavirista Samuil Feinberg, ktorého interpretačný a skladateľský odkaz ma výrazne zasiahol a v posledných rokoch ma zvláštnym spôsobom sprevádza.“ Katarína Paľová


Katarína Paľová po absolvovaní Gymnázia Varšavská v Žiline pokračovala v štúdiu na žilinskom Konzervatóriu v odboroch hra na klavír (Mgr. art. Ľudmila Fraňová) a dirigovanie (doc. Štefan Sedlický). Od r. 2013 študuje hru na klavír na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede doc. Ivana Gajana. Zúčastnila sa majstrovských kurzov u Eugena Indjića, Alexandra Serdara, Jonathana Powella a i.

V rokoch 2010-2013 bola členkou študentského ansámblu Veni Academy, s ktorým pod vedením Mariána Lejavu účinkovali na festivaloch ISCM World New Music Days (2013), Melos Étos (2011) a i.

Umelecky spolupracuje aj so svojím manželom Milanom Paľom, s ktorým účinkovala napr. na festivale Konvergencie (2016). Popri hudbe 18. a 19. storočia sa venuje štúdiu diel najmä 20. storočia.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics