Tag: ‘vazna hudba’

 • Pocta Vrbovi a Wetzlerovi
  stretnutie a koncert orchestra Musica Classica Žilina
  sobota 13. 8. 2016, 18.00, Nová synagóga

  Memoriál Vrba Wetzler je spomienkou na slávny útek z koncentračného tábora a jednu z prvých písomných správ o tom, čo sa tam skutočne dialo. Každoročne sa na záver pešieho pochodu z Osvienčimu do Žiliny jeho účastníci na čele s Fedorom Gálom a organizátormi z ICEJ stretnú v Novej synagóge. Aby vyrozprávali svoje skúsenosti z cesty [...]

 • Sen Tegmento (Higano, Biščáková, Adámek)
  koncert / Vážna hudba nevážne
  streda 1. 6. 2016, 19.00

  Koncert tria Sen Tegmento ponúkne premiéry skladieb jednej z najvýznamnejších slovenských skladateliek, Iris Szeghy, ktorá tento rok oslavuje svoje životné jubileum. Séria koncertov po Slovensku (Bratislava, Malacky, Žilina, Nove Zámky ai.) má za cieľ predviesť jedinečnú tvorbu vo Švajčiarsku žijúcej autorky širšiemu publiku v jej rodnej krajine.
  Program:
  Iris Szeghy - Meadow Song (spev & klarinet)
  Iris Szeghy - Preludio e danza (basklarinet [...]

 • Peter Šandor
  klavírny recitál
  streda 6. 4. 2016, 19.00

  Klavírne recitály na Stanici ponúkajú okrem bezprostredného osobného kontaktu s hudbou a klaviristami aj iné benefity. Medzi ne patrí napr. ovplyvňovanie profesionálneho štandardu v zmysle ich dramaturgie. Už sme u nás mali viacero príležitostí vypočuť si naživo rozsiahle diela či cykly, ktoré by nám inak boli prístupné len z nahrávok. Teraz prinášame ďalší komplet…
  Mladý a úspešný klavirista Peter Šandor vystúpi [...]

 • Ivan Gajan
  klavírny recitál
  streda 8. 4. 2015, 19.00
  vypredané

  Po prvom stručnom účinkovaní na Stanici a navyše v čase, kedy bolo biele krídlo len v pláne, privítame obľúbeného domáceho klaviristu.
  Ivana Gajana – jedného z predstaviteľov línie vrcholového slovenského klavírneho umenia – netreba publiku príliš predstavovať. Žilinský rodák patrí ku generácii výkonných umelcov, ktorí sú formovaní niekdajšou crème de la crème svetovej pianistiky, do dnešného [...]

 • Maroš Klátik
  klavírny recitál
  streda 11. 2. 2015, 19.00

  Novú sezónu klavírnych recitálov na Stanici otvárame „dvojrecitálom“ Maroša Klátika. Ide o zriedkavý počin, ktorý bezpochyby nadchne priaznivcov Bachovho kompozičného majstrovstva. Rozsiahla sada prelúdií a fúg je súčasťou povinnej literátury na všetkých stupňoch hudobného vzdelávania a žiaľ, predstavuje tú menej obľúbenú časť skúškového repertoáru. Klavirista Maroš Klátik svojou dramaturgiou rúca tieto predsudky a ponúka II. diel v ucelenom hudobno-interpretačnom umeleckom [...]

 • Zuzana Biščáková
  klavírny recitál
  streda 15. 10. 2014, 19.00

  Zuzanu Biščákovú so Žilinou spája jej štúdium na tunajšom Konzervatóriu. Po viacerých vystúpeniach s Cluster Ensemble sa tentokrát na Stanici predstaví na poslednom tohtoročnom recitálovom večeri – s programom, ktorý charakterizuje jej umelecký profil. Úspešná mladá klaviristka sa dlhodobo venuje interpretácii svetovej a domácej klavírnej tvorby s novším dátumom vzniku. Príležitosť započúvať sa naživo do [...]

 • Vladimír Šranko
  klavírny recitál
  streda 11. 6. 2014, 19.00

  Vladimír Šranko si príležitosť predstaviť sa za bielym krídlom na Stanici „vysúťažil“ na druhom ročníku národnej klavírnej súťaže Musica Slovacca 2014 v Banskej Bystrici. Pred letnou prestávkou pozývame na klavírny recitál mladého adepta slovenského profesionálneho pianizmu.
  Program:
  Domenico Scarlatti (1685 – 1757): Sonáta d mol L. 108
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonáta B dur K. 333
  Allegro
  Andante [...]

 • Komorná chvíľka
  študentský komorný koncert
  nedeľa 18. 5. 2014, 17.00

  Pohodový podvečer v kaviarni Stanice spríjemnený hudbou komorného obsadenia obľúbených nástrojov klavír a violončelo.
  Účinkujú:
  Nikoleta Lučanová: študentka Žilinskej univerzity v Žiline – Učiteľstvo hudobného umenia pod vedením Kamila Mihalova;
  Andrea Kovářová: študentka Ostravskej univerzity v Ostrave – Hra na violončelo pod vedením Jiřího Hanouska
  „Piesne píšeš iba pre seba,
  ale dobrými sa stanú až vtedy,
  keď ich zahráš aj pre [...]

 • Dušan Šujan
  klavírny recitál
  streda 30. 4. 2014, 19.00

  V štádiu, v ktorom sú naplnené profesionálne kritéria pre hru na klavíri, umenie hudobnej interpretácie iba začína. Neraz opustením dodržiavania zaužívaných postupov. Pre klaviristu Dušana Šujana je charakteristické osobité, no rozhodne presvedčivé uchopovanie hudobného diela. Nie. Ak dáte zahrať tú istú skladbu rôznym klaviristom, nikdy sa nestane, že bude znieť podobne …
  Program:
  Franz Schubert (1797 - [...]

 • Transnational Chamber Music Group
  komorný koncert
  streda 26. 2. 2014, 19.00

  Komorný koncert dychového súboru zloženého z členov ŠKO Žilina a Sliezskej filharmónie Katovice, ktorý sa koná v rámci medzinárodného projektu ONE – an Orchestra Network for Europe.
  Obsadenie:
  Traja hudobníci zo Žiliny: klarinet a 2 fagoty (Bibiána Bieniková, Vladimír Hvizdák a Ida Chovanová)
  Štyria hudobníci z Katovíc: flauta, hoboj, klarinet a lesný roh (Grażyna Jursza, Tomasz Stencel, Michał [...]

 • Zuzana Zamborská
  klavírny recitál
  streda 12. 2. 2014, 19.00

  Ďalší z klavírnych recitálov ponúkne umelkyňa, ktorá je dôkazom, že náročná pedagogická činnosť na pôde základnej umeleckej školy sa nevylučuje s umeleckým pôsobením na koncertných pódiách. Pre mnoho klaviristov (a mnohé klaviristky) sa učenie stáva prirodzenou súčasťou ich zaoberania sa hudbou. (A nie nevyhnutnosťou vyplývajúcou z nedostatku koncertných príležitostí). V programe zaznejú skladby Françoisa Couperina, [...]

 • Ida Černecká
  klavírny recitál
  streda 16. 10. 2013, 19.00

  Stanicu tentokrát navštívi umelkyňa, ktorá na Slovensku dlhodobo predstavuje závan svetového pianizmu. Napriek všetkým predpokladom k úspešnej medzinárodnej kariére neostala výlučne pri koncertnom účinkovaní. Idu Černeckú považujeme tiež za jednu z najvýznamnejších autorít vzdelávania v oblasti klavírneho umenia.
  Na koncertoch Idy Černeckej sa stráca akákoľvek pochybnosť o rozdiele medzi hrou na klavíri (re-produkcia) a umením hudobnej interpretácie (re-kreácia). [...]

 • Zuzana Niederdorfer-Paulechová
  klavírny recitál
  streda 12. 6. 2013, 19.00

  Pred letným koncertným zaháľaním Vás pozývame ešte na jedno vystúpenie v rámci cyklu klavírnych recitálov na Stanici. Vypočujeme si umelkyňu, ktorá v súčasnosti okrem Banskej Bystrice (kde je profesorkou klavírnej hry na Akadémií umení ) pôsobí aj v rakúskom Grazi (ako hosťujúca profesorka na tamojšej Kunstuniversität) – Zuzanu Niederdorfer-Paulechovú.
  V oblasti klavírneho interpretačného umenia dlhodobo reprezentuje špičku, teší sa jednej [...]

 • Nora Skuta: Cage full of Music
  klavírny recitál
  streda 10. 4. 2013, 19.00

  Minulý rok si hudobný svet pripomínal 100. výročie narodenia amerického skladateľa Johna Cagea (1912 – 1992). Spomienkou na tohto výnimočného autora budú jeho Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír (1946 – 1948), ktoré zaznejú v podaní klavírnej umelkyne Nory Škutovej. Renomovaný britský kritik prestížneho BBC Music Magazine Roger Thomas zaradil nahrávku tohto kultového diela v [...]

 • Kamil Mihalov – klavír
  sólový recitál
  streda 12. 12. 2012, 19.00

  Tohtoročná edícia klavírnych recitálov si nemohla želať príznačnejší záver – za biele krídlo sa posadí jej iniciátor a dramaturg Kamil Mihalov. Pri prvom pohľade na program je zrejmé, že pôjde o výnimočný umelecký počin. Mihalovovi bola už v časoch štúdia na VŠMU blízka hudba 19. storočia. A vie ju s veľkým presvedčením tlmočiť aj poslucháčovi. Program jeho [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics