Transnational Chamber Music Group
komorný koncert
streda 26. 2. 2014, 19.00

lesný rohKomorný koncert dychového súboru zloženého z členov ŠKO Žilina a Sliezskej filharmónie Katovice, ktorý sa koná v rámci medzinárodného projektu ONE – an Orchestra Network for Europe.

Obsadenie:

Traja hudobníci zo Žiliny: klarinet a 2 fagoty (Bibiána Bieniková, Vladimír Hvizdák a Ida Chovanová)

Štyria hudobníci z Katovíc: flauta, hoboj, klarinet a lesný roh (Grażyna Jursza, Tomasz Stencel, Michał Urbańczyk, Waldemar Matera)

Program:

Eugen Suchoň: Serenáda pre dychové kvinteto, op. 5
1. Marcia - Tempo di Marcia
2. Berceuse - Lento con tristezza
3. Scherzo - Allegro molto
4. Nocturno - Andante
5. Finale - Allegro energico

Wojciech Kilar: Quintet
1. Sinfonia
2. Scherzo
3. Chorale varie
4. Rondo-Finale

Benedykt Konowalski: Mini-rondo

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur KV 266
1. Adagio
2. Menuetto

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento na témy z opery Figarova svadba
1. Rondo “Al desio di chi t´adora”
2. Arietta “Voi che sapete”
3. Aria “Non piu andrai, farfallone amoroso”


ONE® – an Orchestra Network for Europe

Projekt ONE predstavuje významnú spoluprácu európskych orchestrov, ktorého začiatky spadajú do roku 2004. ONE má za sebou už tri úspešné projekty. Momentálne prebiehajúci štvrtý projekt pod názvom ONE goes places je rozplánovaný do štyroch rokov – od júna 2011 do júna roku 2015.

Do projektu spolupráce európskych orchestrov je momentálne zapojených sedem orchestrov: Orchestre de Picardie z Amiens (Francúzsko), Jenear Philharmonie (Nemecko), Štátny komorný orchester Žilina, RTV Slovenia – Ľubľana, Filharmonia Slaska Katowice (Poľsko), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (Česká republika) a New Symphony Orchestra (Sofia, Bulharsko) ako pridružený partner.

Hlavné ciele projektu popri vzájomnej spolupráci sú: výmena skúseností, medzikultúrny dialóg, rozvoj národných kultúr, tvorba nových diel a podpora mladých talentov. ONE je prvý projekt, v ktorom získavajú hráči skúsenosti začlenením do iného orchestra, spojením orchestrov, alebo vytváraním „zmiešaných“ súborov z viacerých orchestrov. Veľmi cenné pre rozvoj európskej kultúry sú objednávky nových diel a ich šírenie prostredníctvom siete orchestrov.


Bibiána BIENIKOVÁ (klarinet) študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila na viacerých celoslovenských súťažiach (1990 - 3. cena a 1992 - 2. cena na súťaži slovenských konzervatórií). Dvakrát bola aktívnou účastníčkou na Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzoch v Brne. V roku 1993 získala I. cenu na súťaži, ktorú poriadala firma Yamaha.  Od roku 1994 pôsobí na poste 1. klarinetistky ŠKO Žilina, s ktorým často vystupuje aj sólisticky. V novembri 2000 vystúpila sólisticky so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Bystríka Režuchu, s ktorou uviedla v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovo dielo Vnútorný obraz Róberta Gašparíka. Tento odznel v jej podaní aj na abonentnom koncerte ŠKO Žilina v marci 2001. Je členkou komorných súborov Suchoňovo kvinteto a Armonia slovacca, s ktorými účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Je držiteľkou prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota 2003“. Od roku 2003 vyučuje aj na žilinskom konzervatóriu.

Ida CHOVANOVÁ (fagot) študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede pedagógov Mariána Hlavačku a Josefa Rottera. V rokoch 2004 a 2006 sa zúčastnila na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, kde na oboch spomínaných ročníkoch získala 1. miesto. V roku 2007 získala na súťaži komorných zoskupení slovenských konzervatórií 1. miesto v rámci hry v dychovom kvintete. Po ukončení štúdia na konzervatóriu pokračovala štúdiom na VŠMU u pedagóga Romana Mešinu. V roku 2004 sa aktívne zúčastnila na majstrovských interpretačných kurzoch v Locarne a Ascone (Švajčiarsko) u Gabora Meszarosa a v roku 2012 absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Sergia Azzoliniho v Poprade. Od roku 2013 pôsobí na poste 1. fagotistky ŠKO Žilina a v komornom zoskupení Suchoňovo kvinteto.

Vladimír HVIZDÁK (fagot) je absolventom Konzervatória v Žiline z triedy Vladimíra Šalagu. Je držiteľom 1. a 3. ceny zo Súťaže študentov slovenských konzervatórií v rokoch 1978 a 1980. Pôsobil v operných orchestroch v Opave a Olomouci, od roku 1987 je členom Štátneho komorného orchestra Žilina a komorného zoskupenia Žilinské dychové trio. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline.

Grażyna JURSZA (flauta) absolvovala Hudobnú akadémiu Karola Szymanowského v Katoviciach u profesora Mariana Katarzyńského. Medzi rokmi 1994 a 1995 bola flautistkou Sliezskej opery, od roku 1995 pôsobí v symfonickom orchestri Sliezskej Filharmónie. V roku 1994 sa podieľala na založení hudobného súboru TODO ART TRIO, ktorý o tri roky neskôr získal tretiu cenu na medzinárodnej súťaži Krzysztofa Pendereckého v komornej hudbe v Krakove. S TODO ART TRIO získala dvakrát štipendium Medzinárodnej letnej akadémie pre komornú hudbu v Dolnom Sasku. Roku 2006 natočila hudobné cd TODO ART TRIO - Modernly. Spoločne s TODO ART TRIO nahráva taktiež pre TVP, Poľský rozhlas, Poľský rozhlas Katovice, Radio Kołobrzeg a pre Radio Koszalin. Vyučuje tiež hru flautu na prvom a druhom stupni Hudobnej akadémie v polskom mestě Ruda Śląska.

Tomasz STENCEL (hoboj) začal hrať na hoboj vo veku 13 rokov na hudobnej škole vo Vroclavi. Po tej študoval na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v Katoviciach u profesora Tomasza Miczka a následne absolvoval Hudobnú akadémii v Krakove u profesora Jerzyho Kotyczku. Od roku 2001 je hobojistom v Częstochowskej filharmónii, od roku 2004 potom prvým hobojistom v symfonickom orchestri Sliezskej filharmónie. Svoju umeleckú dráhu začal komornou hudbou už počas štúdií. Spolu s Dychovým kvintetom Hudobnej akadémie je laureátom celoštátnej súťaže komorných súborov vo Varšave a súťaže súčasnej hudby v Krakove. Ako člen tria GORETO a dychového kvinteta Erato najradšej produkuje komornú hudbu.

Michał URBAŃCZYK (klarinet) absolvoval Hudobnú akadémiu Karola Szymanowského v Katoviciach u profesora Andrzeja Janického. V roku 2005 získal vyznamenanie ako sólista a druhú cenu v kategórii komorných súborov na 6. Klarinetovom festivale v Piotrków Trybunalski. V roku 2009 bol finalistom súťaže Karola Lipińského v hre na klarinet vo Włoszkowiciach. V roku 2011 získal ako člen klarinetového kvarteta druhú cenu na 9. Klarinetovom festivale v Piotrków Trybunalski. Od roku 2008 je klarinetistom v Sliezskej filharmónii v Katoviciach. Pôsobí tiež ako učiteľ hry na klarinet v Szymanowského národnej hudobnej škole v Osvienčime.

Waldemar MATER (lesný roh) absolvoval Národnú hudobnú školu Fryderyka Chopina vo svojom rodnom meste (Bytom v Hornom Sliezsku) v triede Adriana Tismana a potom Hudobnú akadémiu Karola Szymanowského v Katoviciach u profesora Wiesława Grochowského. Taktiež študoval u profesora Bruce Heima na univerzite v Louisville v Kentucky. Od roku 2003 spolupracuje so symfonickým orchestrom Sliezskej filharmónie.
Od roku 2006 vedie triedu hry na lesný roh na Národnej hudobnej škole Stanisława Moniuszka v Bielsko – Biała, kde dosahuje početné pedagogické úspechy v regionálnych, celoštátnych a medzinárodných súťažiach a konkurzoch.

Vstupné 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Podpora:
Orchestra Network for EuropeProgram Kultúra

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics