Ida Černecká
klavírny recitál
streda 16. 10. 2013, 19.00

biele krídloStanicu tentokrát navštívi umelkyňa, ktorá na Slovensku dlhodobo predstavuje závan svetového pianizmu. Napriek všetkým predpokladom k úspešnej medzinárodnej kariére neostala výlučne pri koncertnom účinkovaní. Idu Černeckú považujeme tiež za jednu z najvýznamnejších autorít vzdelávania v oblasti klavírneho umenia.

Na koncertoch Idy Černeckej sa stráca akákoľvek pochybnosť o rozdiele medzi hrou na klavíri (re-produkcia) a umením hudobnej interpretácie (re-kreácia). A ak si chcete na vlastnej koži overiť, či aj Vaše ucho dokáže zachytiť množstvo nuáns úctyhodnej škály spôsobov tvorenia tónu, nenechajte si jej recitál ujsť.

Program:

Joseph Haydn (1732 - 1809): Sonáta c mol, Hob. XVI, č. 20
Moderato
Andante con moto
Finale. Allegro

Robert Schumann (1810 -1856): Kreisleriana, op. 16
1. Äusserst bewegt
2. Sehr innig und nicht zu rasch
Intermezzo I. Sehr lebhaft
Intermezzo II. Etwas bewegter
3. Sehr aufgeregt
4. Sehr langsam
5. Sehr lebhaft
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch
8. Schnell und spielend

Hanuš Domanský (*1944): Bagately pre klavír
Presto
Larghetto
Andante
Moderato
Vivo
Sostenuto
Allegro assai 
Grave
Presto


Ida Černecká o programe:

Joseph Haydn predstavuje jeden z pilierov viedenského klasicizmu. Jeho osobnosť býva často spájaná s povahou dobráckeho, mierumilovného hudobníka so zmyslom pre humor. Sonáta c mol, ktorú si vypočujeme sa nám však prihovára odlišným charakterom. Má ráz fantazijného rozprávania, lyrickosti i dramatizmu zároveň. Je jednou z mála sonát v molovej tónine. Skladateľ ju komponoval v období inšpirovanom Carlom Philipom Emanuelom Bachom, ktorého vplyv sa prejavuje najmä v subjektívnom výraze a náhlych náladových kontrastoch. Považuje sa za jednu z najzávažnejších a zároveň najobľúbenejších sonát skladateľa.

V klavírnom cykle Kreisleriana sa priamo prelínajú inšpirácie predstaviteľa nemeckého literárneho romantizmu E.T.A. Hoffmanna a hudobného poeta, skladateľa Roberta Schumanna. V osude oboch umelcov nachádzame veľa spoločného. E.T.A. Hoffmann i Robert Schumann v mladosti oscilovali medzi hudbou a poéziou, rodinnými väzbami boli prinútení študovať právo, aby napokon zanechali výrazné stopy v histórii umenia. V ich tvorivom odkaze nachádzame pozoruhodnú príbuznosť.

Kapelník Johannes Kreisler bol literárnou postavou, vytvorenou E.T.A. Hoffmannom. Jej prostredníctvom autor vyjadroval vlastné pocity, názory a skúsenosti. Excentrickosť, intenzívna emotívnosť i snaha bojovať proti spoločenskej povrchnosti, pretvárke a banálnemu vkusu natoľko zapôsobili na mladého Schumanna, že sa s ňou priam stotožnil. V čase, kedy jeho láska ku klaviristke Clare Wieckovej odolávala ťažkým životným skúškam vzniklo jedno z hudobne najintenzívnejších klavírnych diel. Cyklus osem fantázií spája kontrastné nálady, medzi ktoré občas prenikne i náznak úsmevu, či jemná hravosť. Dominujú však búrlivé, dramatické až démonické časti striedajúce sa s nádhernými lyrickými meditáciami. Schumann pôvodne zamýšľal dielo venovať Clare, no kvôli nezhodám s jej otcom sa – pravdepodobne na jej návrh – rozhodol pre venovanie F. Chopinovi.

Slovenský skladateľ Hanuš Domanský (narodený v r. 1944 v Novom Hrozenkove) vo svojich Bagatelách pre klavír hudobne vyjadruje pocity a nálady súčasného človeka. Zdá sa, akoby jeho cyklus inšpiroval sám život. Osobnostná hudobná výpoveď zaujme úprimnosťou, fantáziou i výrazovou silou. Nezvyčajne pestré hudobné skladbičky plné citu, humoru, poézie, ale aj brilantného „lesku“ si získali veľkú popularitu na domácich i zahraničných pódiách.


Ida ČerneckáIda Černecká patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského interpretačného umenia. Už od mladosti upútali jej sólistické výkony veľkou tónovou kultúrou i hĺbkou muzikantského prežitia. Ako 12–ročná získala 1. cenu na celoštátnej súťaži v Prahe, neskôr sa stala laureátkou Smetanovej klavírnej súťaže v Hradci Králové, diplom získala na Medzinárodnej súťaži J. S. Bacha v Lipsku a na Medzinárodnej klavírnej súťaži F. Busoniho v Bolzane. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Prof. Rudolf Macudziński) a postgraduálneho štúdia na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Prof. Viera Gornostajevová).

Vystúpila na koncertných pódiách Európy i zámoria. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvo OPUS, Diskant a zahraničné firmy MUSICA, NAXOS, Dánsky rozhlas v Kodani, Nemecký rozhlas v Berlíne, ktoré sú známe v mnohých krajinách sveta. Za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladieb získala Cenu Frica Kafendu (1997) a Cenu Jána Cikkera (2008). Ako komorná hráčka pravidelne spolupracovala najmä s mezzosopranistkou Martou Beňačkovou. Od roku 1998 účinkuje s Františkom Perglerom v štvorručnej klavírnej hre, ktorú povýšili na vysokú medzinárodnú úroveň a zrealizovali celý rad koncertných projektov a CD nahrávok.

Popri intenzívnej koncertnej činnosti pôsobí pedagogicky ako univerzitná profesorka na VŠMU v Bratislave, vedie interpretačné semináre a prednášky s problematikou klavírnej interpretácie a pedagogiky na Slovensku i v zahraničí. Je často pozývaná do porôt medzinárodných a národných klavírnych súťaží.

Hudobný životCyklus komorných koncertov mediálne podporuje mesačník Hudobný život.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics