Tag: ‘ida cernecka’

  • Ida Černecká
    klavírny recitál
    streda 16. 10. 2013, 19.00

    Stanicu tentokrát navštívi umelkyňa, ktorá na Slovensku dlhodobo predstavuje závan svetového pianizmu. Napriek všetkým predpokladom k úspešnej medzinárodnej kariére neostala výlučne pri koncertnom účinkovaní. Idu Černeckú považujeme tiež za jednu z najvýznamnejších autorít vzdelávania v oblasti klavírneho umenia.
    Na koncertoch Idy Černeckej sa stráca akákoľvek pochybnosť o rozdiele medzi hrou na klavíri (re-produkcia) a umením hudobnej interpretácie (re-kreácia). [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics