Kamil Mihalov – klavír
sólový recitál
streda 12. 12. 2012, 19.00

Kamil MihalovTohtoročná edícia klavírnych recitálov si nemohla želať príznačnejší záver – za biele krídlo sa posadí jej iniciátor a dramaturg Kamil Mihalov. Pri prvom pohľade na program je zrejmé, že pôjde o výnimočný umelecký počin. Mihalovovi bola už v časoch štúdia na VŠMU blízka hudba 19. storočia. A vie ju s veľkým presvedčením tlmočiť aj poslucháčovi. Program jeho recitálu tvoria dve kontrastné a pritom rovnako závažné diela. Chopin poskytne poslucháčovi zážitok z cyklu 24 krátkych foriem (prelúdii), ktoré sú dokonalým prehľadom skladateľovej hudobnej reči. Brahmsova sonáta zas patrí medzi ojedinelé hrávané skladby práve pre svoju intelektuálnu a klaviristickú náročnosť. Je to symfónia pre klavír v piatich častiach.

Program:

Fryderyk Chopin (1810 – 1849): 24 Preludes, op. 28

Johannes Brahms (1833 – 1897): Sonata Nr. 3 f mol, op. 5 (1854)


Netajím sa tým, že ak je príležitosť, rád siaham po hudobných dielach zlatého veku klavírnej literatúry. Ako interpret považujem za výzvu pokúsiť sa stvárniť to, čo prešlo rukami nejedného významného klaviristu. A námietky voči tradičnej dramaturgickej voľbe? Práve tie podľa môjho názoru na našich koncertných pódiách spôsobujú paradox, že sa tieto diela vonkoncom neobjavujú často.

Kamil Mihalov


Kamil Mihalov (1977), rodák z Prešova, ktorý po štúdiách v Košiciach a v Bratislave (a po pobyte v Nórskom Stavangeri) žije a pracuje v Žiline. V mladosti získal viacero cien a ocenení. V súčasnosti patrí medzi výrazné zjavy slovenského klavírneho interpretačného umenia. Jeho recitály a účinkovanie na koncertoch sólo či v rámci komornej spolupráce sa stretávajú s veľmi pozitívnou odozvou kritiky aj verejnosti.

Okrem koncertnej činnosti sa už počas štúdia začal venovať aj účinkovaniu v tanečno-divadelných projektoch. S tanečnicou a choreografkou E. Klimáčkovou vytvoril jedno z medzinárodne najúspešnejších predstavení „Lovers“, oceneného v Londýne (Aerowaves ‘99). Spolupráca s medzinárodnou scénou profesionálneho súčasného tanca trvá dodnes.

V neposlednom rade sa zaoberá teoretickou reflexiou problematiky hudobnej interpretácie, hudobnou publicistikou, ako aj organizačnými aktivitami s cieľom popularizovať klavír a všetko, čo s ním súvisí.
Od roku 2006 pôsobí ako odborný asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, kde aktuálne zabezpečuje činnosť jej Oddelenia pre klavírne umenie a interpretáciu.

Hudobný životCyklus klavírnych recitálov mediálne podporil mesačník Hudobný život.


Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics