Tag: ‘“grand piano”’

 • Daniel Buranovský
  klavírny recitál
  streda 12. 10. 2016, 19.00

  Recitál vynikajúceho klaviristu Daniela Buranovského ponúka program, ktorý nezabúda na reprezentatívnu slovenskú tvorbu (Suchoň, Domanský). Zároveň program, ktorý zaujímavo vyvažuje diela absolútnych hudobných štruktúr dielami štruktúr odvodzovaných napr. od tanca (Ščedrin) či od slova (Liszt, Orf). Je veľmi pravdepodobné, že pri záverečnom výbere z rozsiahlejšieho cyklu Carmina Burana budete v istom momente zaháňať asociáciu so [...]

 • Magdaléna Bajuszová
  klavírny recitál
  streda 4. 5. 2016, 19.00

  Pre našu nasledujúcu recitálovú návštevu „…bude cťou a potešením váženému publiku sprostredkovať veľkolepé diela jej osobných troch veľkých B v hudbe…“. Potešenie bude predovšetkým na našej strane.
  V prostredí nášho interpretačného umenia je totiž sympatická klaviristka Magdaléna Bajuszová zárukou hudobnej udalosti. Akékoľvek hudobné dielo (nech ide o klasiku, modernu, či postmodernu) spod jej rúk a z nástroja zaznieva spôsobom, ktorého pomenovanie [...]

 • Dana Šašinová-Satury
  klavírny recitál
  streda 9. 12. 2015, 19.00

  Posledný recitál v roku 2015 bude po troch klaviristoch patriť dáme, klaviristke Dane Šašinovej-Satury. Nebojíme sa ju považovať za lokálne aktívnu umelkyňu, keďže pedagogicky pôsobí na univerzite tu, v Žiline. Pre Stanicu chystá „monotematický“ recitál, dôsledne zostavený zo špecifickej hudobnej formy príznačnej pre „zlatý vek európskej klavírnej literatúry“ – z balady. Navyše, s prekvapením v [...]

 • Robert Kohútek
  klavírny recitál
  streda 14. 10. 2015, 19.00

  Po niekoľkomesačnej prestávke oprašujeme biele krídlo a pozývame všetkých milovníkov osobného kontaktu s hudbou a klaviristami. Ďalší z recitálov ponúkne klavirista Robert Kohútek, ktorý sa v súčasnosti venuje predovšetkým hudobnému vzdelávaniu. Pri prvom pohľade na klasickú (klasicizujúcu?) dramaturgiu klavírneho recitálu absentuje ambícia priťahovať publikum volajúce po „prekvapku“ za každú cenu, o to vzácnejšiu máte príležitosť [...]

 • Ivan Gajan
  klavírny recitál
  streda 8. 4. 2015, 19.00
  vypredané

  Po prvom stručnom účinkovaní na Stanici a navyše v čase, kedy bolo biele krídlo len v pláne, privítame obľúbeného domáceho klaviristu.
  Ivana Gajana – jedného z predstaviteľov línie vrcholového slovenského klavírneho umenia – netreba publiku príliš predstavovať. Žilinský rodák patrí ku generácii výkonných umelcov, ktorí sú formovaní niekdajšou crème de la crème svetovej pianistiky, do dnešného [...]

 • Maroš Klátik
  klavírny recitál
  streda 11. 2. 2015, 19.00

  Novú sezónu klavírnych recitálov na Stanici otvárame „dvojrecitálom“ Maroša Klátika. Ide o zriedkavý počin, ktorý bezpochyby nadchne priaznivcov Bachovho kompozičného majstrovstva. Rozsiahla sada prelúdií a fúg je súčasťou povinnej literátury na všetkých stupňoch hudobného vzdelávania a žiaľ, predstavuje tú menej obľúbenú časť skúškového repertoáru. Klavirista Maroš Klátik svojou dramaturgiou rúca tieto predsudky a ponúka II. diel v ucelenom hudobno-interpretačnom umeleckom [...]

 • Zuzana Biščáková
  klavírny recitál
  streda 15. 10. 2014, 19.00

  Zuzanu Biščákovú so Žilinou spája jej štúdium na tunajšom Konzervatóriu. Po viacerých vystúpeniach s Cluster Ensemble sa tentokrát na Stanici predstaví na poslednom tohtoročnom recitálovom večeri – s programom, ktorý charakterizuje jej umelecký profil. Úspešná mladá klaviristka sa dlhodobo venuje interpretácii svetovej a domácej klavírnej tvorby s novším dátumom vzniku. Príležitosť započúvať sa naživo do [...]

 • Vladimír Šranko
  klavírny recitál
  streda 11. 6. 2014, 19.00

  Vladimír Šranko si príležitosť predstaviť sa za bielym krídlom na Stanici „vysúťažil“ na druhom ročníku národnej klavírnej súťaže Musica Slovacca 2014 v Banskej Bystrici. Pred letnou prestávkou pozývame na klavírny recitál mladého adepta slovenského profesionálneho pianizmu.
  Program:
  Domenico Scarlatti (1685 – 1757): Sonáta d mol L. 108
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonáta B dur K. 333
  Allegro
  Andante [...]

 • Dušan Šujan
  klavírny recitál
  streda 30. 4. 2014, 19.00

  V štádiu, v ktorom sú naplnené profesionálne kritéria pre hru na klavíri, umenie hudobnej interpretácie iba začína. Neraz opustením dodržiavania zaužívaných postupov. Pre klaviristu Dušana Šujana je charakteristické osobité, no rozhodne presvedčivé uchopovanie hudobného diela. Nie. Ak dáte zahrať tú istú skladbu rôznym klaviristom, nikdy sa nestane, že bude znieť podobne …
  Program:
  Franz Schubert (1797 - [...]

 • Zuzana Zamborská
  klavírny recitál
  streda 12. 2. 2014, 19.00

  Ďalší z klavírnych recitálov ponúkne umelkyňa, ktorá je dôkazom, že náročná pedagogická činnosť na pôde základnej umeleckej školy sa nevylučuje s umeleckým pôsobením na koncertných pódiách. Pre mnoho klaviristov (a mnohé klaviristky) sa učenie stáva prirodzenou súčasťou ich zaoberania sa hudbou. (A nie nevyhnutnosťou vyplývajúcou z nedostatku koncertných príležitostí). V programe zaznejú skladby Françoisa Couperina, [...]

 • Nora Skuta: Cage full of Music
  klavírny recitál
  streda 10. 4. 2013, 19.00

  Minulý rok si hudobný svet pripomínal 100. výročie narodenia amerického skladateľa Johna Cagea (1912 – 1992). Spomienkou na tohto výnimočného autora budú jeho Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír (1946 – 1948), ktoré zaznejú v podaní klavírnej umelkyne Nory Škutovej. Renomovaný britský kritik prestížneho BBC Music Magazine Roger Thomas zaradil nahrávku tohto kultového diela v [...]

 • Kamil Mihalov – klavír
  sólový recitál
  streda 12. 12. 2012, 19.00

  Tohtoročná edícia klavírnych recitálov si nemohla želať príznačnejší záver – za biele krídlo sa posadí jej iniciátor a dramaturg Kamil Mihalov. Pri prvom pohľade na program je zrejmé, že pôjde o výnimočný umelecký počin. Mihalovovi bola už v časoch štúdia na VŠMU blízka hudba 19. storočia. A vie ju s veľkým presvedčením tlmočiť aj poslucháčovi. Program jeho [...]

 • Ivan Šiller
  klavírny recitál
  streda 10. 10. 2012, 19.00

  Ivan Šiller je interpretom, ktorý „programovo“ siaha po čo najaktuálnejších hudobných dielach a na koncertných pódiách neúnavne presadzuje koncept „súčasné = relevantné“. Prirodzene - všetko nové sa málokedy teší priliehavej dôvere, a tak sa pri zbežnom pohľade na dramaturgiu koncertov na Slovensku môže interpretácia „čerstvej“ tvorby javiť ako menšinová. No osobnosti ako Ivan Šiller predstavujú záruku, [...]

 • Miki Skuta
  klavírny recitál
  streda 13. 6. 2012, 19.00

  Po Františkovi Perglerovi a Daniele Varínskej uvádzame už tretí z cyklu recitálov popredných slovenských klavírnych interpretov. Tentokrát v podaní „polyžánorvého“ klaviristu, známeho o. i. ako skvelého pop či jazz hráča. V dramaturgii ponúka dielo, po ktorom by ste v rámci koncertného života u nás – s veľkou pravdepodobnosťou veľmi dlho ak nie márne – pátrali. [...]

 • Na klavír nám chýba posledných päťsto eur

  V poslednom týždni pribudli v našej zbierke na Dobrej krajine dva väčšie dary - 75 € vyzbierali naši kamaráti Fokohily ešte na svojom februárovom karnevale a presnou stovkou prispela naša dobrá diváčka. Spolu tak máme na konte už vyše 3.200 € (z toho tisícku od žilinského Rotary klubu) a aby sme celý klavír splatili, chýba [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics