Ivan Šiller
klavírny recitál
streda 10. 10. 2012, 19.00

Ivan ŠillerIvan Šiller je interpretom, ktorý „programovo“ siaha po čo najaktuálnejších hudobných dielach a na koncertných pódiách neúnavne presadzuje koncept „súčasné = relevantné“. Prirodzene - všetko nové sa málokedy teší priliehavej dôvere, a tak sa pri zbežnom pohľade na dramaturgiu koncertov na Slovensku môže interpretácia „čerstvej“ tvorby javiť ako menšinová. No osobnosti ako Ivan Šiller predstavujú záruku, že sa súčasnému poslucháčovi dostanú aj súčasné opusy.

Na recitály zaznejú objavné hudobné riešenia dvoch (už) klasikov 20. storočia.

Program:

Luciano Berio (1925 – 2003): 6 encores
Brin (1990)

Leaf (1990)

Wasserklavier (1965)

Charles Edward Ives 
(1874 – 1954): Piano Sonata No.2 „Concord“ Mass. 1840 – 60
Emerson
Hawthorne
The Alcotts
Thoreau


Veľmi dobre si pamätám na ten deň, keď som z Belgicka (kde som vtedy študoval) kamarátom napísal v roku 2003 e mail: LUCIANO BERIO IS DEAD.

Bolo to v čase, keď som mal na VŠMU veľký problém presadiť svoju záverečnú prácu Recitál z hudby 20. a 21. storočia. Pri Beriovej smrti som si opäť uvedomil, ako ďaleko sme (na Slovensku) ďaleko od súčasnosti.

Na Ivesa „žiarlil“ aj jeho súčasník, Igor Stravinskij. Stravinskij sám priznal, že všetky „hudobné vynálezy“, ktoré on objavil, Ives používal už 20 – 30 rokov pred ním. Ives však žil v Amerike, ďaleko od európskej tradície a takmer nikto o ňom nevedel. Concord sonata patrí medzi najnáročnejšie diela klavírnej hudby 20. storočia . Ives je jeden z najlepších a najdôležitejších skladateľov. To nie je len môj pocit, je to fakt. Mám veľmi rád jeho hudbu, a hrám ju kde sa len dá.

Ivan Šiller


Ivan Šiller (1977) je koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných projektov. Bol žiakom Milici Kailingovej (ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave), Daniely Varínskej (VŠMU) a Daana Wandewale (Kráľovské konzervatórium v Gente - Belgicko). Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzov (Piešťany, Tanglewood - USA, Banff - Kanada) a súťaží (EMCY Hamburg a ďalšie), kde získal viacero ocenení. Koncertuje ako sólový a komorný hráč doma i v zahraničí vrátane USA. Dirigoval mládežnícky spevokol Eben Ezer a detský spevokol Kvapôčky. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Space zameraného na prezentáciu hudby 20. Storočia. Popri koncertnej činnosti realizuje aj veľa hudobných a hudobno-výchovných projektov: Stretnutia s hudbou, Schubertiády, Hammerklavierfestival. Podieľa na vytváraní cyklu koncertov v galérii v Nitre a Nových Zámkoch a v Stanici Žilina-Záriečie. Aktívne spolupracuje so súčasnými slovenskými i zahraničnými skladateľmi a ensemblami. Podieľa sa na realizácii happeningov a uvádzaní zaujímavých hudobných projektov – Erik Satie: Vexations, Steve Reich: Six Pianos a ďalšie. Spolupracoval s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam), s ktorými v sezóne 2002 – 2003 uviedol novú produkciu o hudbe a živote Charlesa Ivesa. V súčasnosti pripravuje sólové a komorné vystúpenia z diel Ivesa, Reicha, Cagea, Brahmsa, Schuberta a Janáčka.

Hudobný životCyklus klavírnych recitálov mediálne podporil mesačník Hudobný život.


Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Fotografie nájdete na našom flickri TU.

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics