Zuzana Zamborská
klavírny recitál
streda 12. 2. 2014, 19.00

Zuzana ZamborskáĎalší z klavírnych recitálov ponúkne umelkyňa, ktorá je dôkazom, že náročná pedagogická činnosť na pôde základnej umeleckej školy sa nevylučuje s umeleckým pôsobením na koncertných pódiách. Pre mnoho klaviristov (a mnohé klaviristky) sa učenie stáva prirodzenou súčasťou ich zaoberania sa hudbou. (A nie nevyhnutnosťou vyplývajúcou z nedostatku koncertných príležitostí). V programe zaznejú skladby Françoisa Couperina, Johannesa Brahmsa, Franza Schuberta, Klementa Slavického a Fryderyka Chopina.

Program:

François Couperin (1668 - 1733): Les Folies francoises, ou les Dominos (Francúzske bláznovstvá alebo maškary)
1. La Virginité (Panenstvo)
2. La Pudeur (Cudnosť)
3. L´Ardeur (Nadšenie)
4. L´Esperance (Nádej)
5. La Fidélité (Vernosť)
6. La Persévérance (Vytrvalosť)
7. La Langueur (Otupenosť)
8. La Coqueterie (Koketéria)
9. Les Vieux Galants et les Tresorieres Suranées (Galantní starci a staromódne pokladníčky)
10. Les Coucous Benevoles (Bezstarostná kukučka)
11. La Jalousie Taciturne (Mlčanlivá žiarlivosť)
12. La Frenesie, ou Le Desespoir (Šialenstvo alebo zúfalstvo)

Johannes Brahms (1833 - 1897): Variácie na Schumannovu tému op. 9

Franz Schubert (1797 - 1828): Impromptus As dur, op. 90 č. 4

Klement Slavický (1910 - 1999): 12 malých etud
1. Allegro moderato
2. Moderato, molto ritmico
3. Allegro vivo
4. Moderato
5. Molto sostenuto
6. Molto allegro, leggiero
7. Allegro leggiero
8. Poco tranquillo, melancolico
9. Allegro giocoso
10. Con moto
11. Poco agitato
12. Allegro brillante

Fryderyk Chopin (1810 - 1849): Nocturno Des dur, op. 27 č. 2


„Je zaujímavé po toľkých rokoch práce začať hlbšie vnímať jej dôsledky a zmysel. Zrazu sa cítim veľmi bohatá. Keď sa pripravujem na koncert, nadväzujem v sebe kontakt so svojimi poslucháčmi, premýšľam o tom, ako a čím sa ich daná hudba dotkne. Mám pocit, že v istom zmysle sme všetci na jednej lodi a skrze hudbu ideme spoločne niečo prijať. Na prvom mieste je pre mňa teda táto tajomná výmena, ktorej smiem byť účastná a až potom všetko ostatné…“ (Zuzana Zamborská)


Zuzana Zamborská

„Zuzana Zamborská je typom pedantnej, muzikálnej umelkyne s výrazným citovým vkladom – so zmyslom pre temperamentný spád a meditáciu.“
(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 155-156.)

Štúdiá ukončila dvomi doktorátmi - na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spoluúčinkovala so Slovenskou filharmóniou, s Komorným orchestrom mesta Bratislavy Cappellou Istropolitanou, s členmi Moyzesovho kvarteta, s dirigentmi Mariom Košikom, Bystríkom Režuchom. Je členkou dua s gitaristom Vladimírom Ondrejčákom (od 2008) a ako komorná partnerka vystupuje s otcom Stanislavom Zamborským v štvorručnej hre na klavíri. Nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Od roku 2005 pôsobí ako pedagogička klavírnej hry na ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics