Sen Tegmento (Higano, Biščáková, Adámek)
koncert / Vážna hudba nevážne
streda 1. 6. 2016, 19.00

Sen TegmentoKoncert tria Sen Tegmento ponúkne premiéry skladieb jednej z najvýznamnejších slovenských skladateliek, Iris Szeghy, ktorá tento rok oslavuje svoje životné jubileum. Séria koncertov po Slovensku (Bratislava, Malacky, Žilina, Nove Zámky ai.) má za cieľ predviesť jedinečnú tvorbu vo Švajčiarsku žijúcej autorky širšiemu publiku v jej rodnej krajine.

Program:

Iris Szeghy - Meadow Song (spev & klarinet)

Iris Szeghy - Preludio e danza (basklarinet sólo)

Iris Szeghy - Folclorico (klarinet & klavír)

Iris Szeghy - Anrufung des Großen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa) (trio)
1. Larghetto
2. Alla danza
3. Largo

Iris Szeghy - Vivat leto! (klarinet sólo)
1. Slnečný ohňostroj
2. Chvála vody
3. Sparno…
4. Búrkové intermezzo
5. Chvála vánku
6. Hravo a bezstarostne
7. Vivat leto!

Franz Schubert - Der Hirt auf dem Felsen (trio)


Trio Sen Tegmento vystúpi v zložení:

Nao Higano - soprán
Zuzana Biščáková - klavír
Martin Adámek - klarinet

Iris SzeghyIris Szeghy sa narodila v r. 1956 v Prešove. Na Konzervatóriu v Košiciach študovala kompozíciu (u Jozefa Podprockého) a hru na klavíri (u Marty Reiterovej). Štúdium kompozície ukončila riadnym, neskoršie doktorandským štúdiom na VŠMU v Bratislave (u Andreja Očenáša a Ivana Hrušovského). Od r. 1990 je Iris Szeghy v slobodnom povolaní, od r. 2001 žije vo švajčiarskom Zürichu.

Skladateľka absolvovala množstvo štipendijných kompozičných pobytov doma i v zahraničí - bola štipendistkou Hudobného fondu, sídelnou skladateľkou v Akademie Schloss Solitude v Stuttgarte, Štátnej opery v Hamburgu, Kalifornskej univerzity v San Diegu, Cité Internationale des Arts v Paríži a v mnohých ďalších umeleckých inštitúciách.

Iris Szeghy píše orchestrálnu, komornú a vokálnu hudbu, jej diela sú uvádzané na prestížnych festivaloch a koncertoch doma a v zahraničí (BHS, Melos-Étos, Lucerne Festival, Varšavská jeseň atď). Medzi interpretmi jej diel nájdeme súbory ako London Sinfonietta, Hilliard Ensemble, ensemble recherche, MusikFabrik Köln, Camerata Bern, Festival Strings Lucerne, sólistov ako Harry Sparnaay či Teodoro Anzellotti. Je nositeľkou viacerých ocenení zo skladateľských súťaží, domácej Ceny J.-L. Bellu (1994), Hudobnej ceny kantónu Zürich (2007), Umeleckej ceny mesta Zollikon (2010), Ročného štipendia mesta Zürich (2014).

www.szeghy.ch

Nao Higano

Študovala operný a koncertný spev na Univerzite Seitoku v rodnej Chibe v Japonsku a na VŠMU v Bratislave, kde ukončila doktorandské́ štúdium. Úspešne sa predstavila na medzinárodných hudobných festivaloch, nahráva pre rozhlas, TV a pre hudobné vydavateľstvá́. Získala prvú cenu Yamaha foundation a niekoľko prémií Slovenského Hudobného fondu. Do roku 2005 bola stálym hosťom Opery SND. V posledných rokoch získava rozhľad aj ako výtvarníčka a vystavuje svoje diela.

Zuzana Biščáková

Študovala na Schola Cantorum v Paríži (postgraduálne štúdium, E. Indjic), na VŠMU v Bratislave (doktorandské a magisterské štúdium, D. Varínska) a na Žilinskom Konzervatóriu ( Ľ. Fraňová). V roku 1996 získala 1. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií a o rok neskôr zvíťazila na Medzinárodnom festivale v Londýne. V roku 2002 jej bolo udelené ocenenie za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora (Londýn). Počas štúdií sa zúčastnila mnohých majstrovských kurzov pod vedením pedagógov ako E. Indjic, P. Jasmin, M. Bilson, S. Perticarolli, M. Lapšanský, P. Toperczer. Zuzana Biščáková koncertovala s Košickou filharmóniou (2002), s ŠKO Žilina (1997), s Orchestrom slovenského rozhlasu (2002), s Janáčkovou filharmóniou Ostrava (2009. Je členkou zoskupenia Cluster ensemble, Chantensemble, Ostrava band, spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými interpretmi (P. Mikuláš, Nao Higano, P. Kotík, J. Pastorková, M. Lejava, I. Šiller, J. Palovičová, F. Király a i.) Pravidelne účinkuje na festivaloch a koncertoch doma aj v zahraničí (Gaida festival vo Vilniuse, Ostravské dni, Melos – Étos, Ars Nova Cassoviae, Konvergencie, Orfeus, Kočická hudobná jar a iné). Nahráva pre Slovenský rozhlas.

Martin Adámek

Napriek svojej krátkej umeleckej kariére má už mladý klarinetista na konte mnoho úspechov na domácej a zahraničnej pôde. Z medzinárodných interpretačných súťaží treba spomenúť prvé miesta na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka (Česká republika, 2014), Clarinetto Concorso Carlino (Taliansko, 2013) a iné. Ako poslucháč bakalárskeho štúdia na JAMU v Brne u doc. Milana Poláka a doc. Víta Spilku získava skúsenosti aj v orchestroch ako Gustav Mahler Jugendorchester, European Union Youth Orchestra, pod taktovkou Christopha Eschenbacha, Davida Afkhama, Vladimira Ashkenazyho, Krzysztof Urbańskeho, Petera Starka ai. Koncertná činnosť ho okrem Slovenska a Českej republiky zaniesla do Musikvereinu vo Viedni, ďalej do Budapešti, Atén, Madridu, Lisabonu, ale aj za hranice Európy (do Abu Dhabi). Premiéroval diela Bruna Mantovaniho, Elliotta Sharpa, Iris Szeghy ai. Nahráva pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

Vstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics