Tag: ‘žlf’

 • Alef 0: Elektronická literatúra a kultúrny kontext
  diskusný večer
  streda 9. 10. 2013, 18.00

  Zuzana Husárová bude diskutovať s Petrou Blšťákovou o elektronickej literatúre, ktorej písaniu sa obe venujú a jej významu v širšom kultúrnom kontexte.
  Petra Blšťáková je absolventkou Pedagogickej fakulty UK, kde vyštudovala anglický a slovenský jazyk a literatúru. Momentálne je doktorandkou na Ústave svetovej literatúry SAV a venuje sa elektronickej literatúre.
  Výstupné dobrovoľné (platí sa pri odchode).

 • Lotz Trio a Silvester Lavrík
  hudobno-literárny večer
  utorok 8. 10. 2013, 20.00

  Potulky Slovenskom obdobia klasicizmu v oblasti hudby a literatúry. Netradičný koncertný program, kde sa v zaujímavej súhre stretnú hudba Juraja Družeckého a texty Hugolína Gavloviča. Autorsky a interpretačne sa na tomto projekte spolupodieľajú Lotz Trio a Silvester Lavrík.
  Program
  Juraj Družecký
  ~ Divertissement
  Pour Trois Cors de Bassett (cca 1790)
  Hugolín Gavlovič
  ~ Valaská škola mravúv stodola (1755)
  námet & hudobná dramaturgia: [...]

 • Žilinský literárny festival 2013
  nedeľa – sobota, 6. – 12. 10. 2013

  Žilinský literárny festival tento rok oslavuje desiate výročie. Keďže čítať a hrať sa, nás neprestáva baviť, točiť sa budeme okolo číselných a významových kombinácií pojmu „X”: rímska desiatka, križovatka, desatoro božích prikázaní, verzus, veci neznáme a tajomné, XXX a ďalšie slovné hračky, nad ktorými sa budú zamýšľať hostia a návštevníci festivalu. Pozývame na besedy, diskusie, [...]

 • Blaho Uhlár a kol. DISK:
  STATUS (Divadlo, vášeň, láska, samota.)
  divadelné predstavenie
  sobota 13. 10. 2012, 19.00

  Divadelný súbor DISK už dávno nie je „len“ amatérskym ochotníckym divadlom. Funguje už takmer 60 rokov a svojou tvorbou presiahol hranice lokálnosti, aj keď sa stále viaže na perifériu mesta Trnavy, na Kopánku (DISK = Divadelný súbor Kopánka). Najnovšia inscenácia Status sa cez témy vášne, lásky a samoty vyjadruje k súčasnému stavu divadla a svojou špecifickou poetikou otvorene [...]

 • Sny periférie – film v Žiline
  projekcia, diskusia
  štvrtok 11. 10. 2012, 19.00

  Je Žilina perifériou pre tvorcov? Ak áno, je periféria, jej témy a možnosti rajom pre nezávislú, alebo komerčnú tvorbu? Prierezový večer s filmami a hosťami nás prevedie od počiatkov žilinskej profesionálnej kinematografie, zlaté časy, až po dnešnú rozmanitosť tvorcov, prístupov a technológií.
  Diskutovať a premietať svoje filmy príde Marián Prievozník (ex riaditeľ Domu odborov), Peter Pikna [...]

 • Žilinský literárny festival 2012
  streda – sobota, 10. - 13. 10. 2012

  S babím letom už tradične nadchádza v Žiline čas literárneho festivalu. Deviaty krát budú mať návštevníci možnosť stretnúť sa s osvedčenými menami, novými titulmi, problémovými témami, množstvom otázok, príjemnou atmosférou, bohémskosťou i jednoduchosťou hostí, špecifickými chvíľami zažitého. Toto všetko nájdu na festivalových miestach, i tu na Stanici a to konkrétne - v žánrovo rôznorodom programe, ktorý [...]

 • Dielne tvorivého písania počas ŽLF

  Dielne tvorivého písania sú sprievodným podujatím Žilinského literárneho festivalu, ktorý sa uskutočňuje už 9. krát. Samotné dielne podporujú kreativitu, talent a motivujú v ďalší záujem najmä mladých ľudí o vlastné písanie i jeho postupný rast. Využite šancu a prihlásite sa do tohto intenzívneho workshopu. Lektorské vedenie tohto ročníka zabezpečí doc. PhDr. Marta Součková, PhD. a [...]

 • Fotomix: Kus, ŽLF, Chinawoman

  Premiéra predstavenie o divadelných technikoch, ďalší ročník Žilinského literárneho festivalu a koncert temných šansónov. Presne v opačnom poradí sa k vám dostávajú fotky z týchto troch podujatí.

  foto: Natália Zajačiková, dusand

 • ŽLFoto: J. H. Krchovský, Literárny cirkus KK Bagalu

  Žilinský literárny festival skončil literárnym cirkusom a čítajúcim Krchovským.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

 • ŽLFoto: Kníhkupecká noc

  Pišta Vandal, Daniel Hevier, Bene, Balkansambel, literárny kemperi, sestry Šrámkové a veľa iných bolo vidieť a počuť včera v Artfore. Na vydarenej kníhkupeckej noci.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

 • ŽLFoto: Psí vojáci, Teatro Fatal

  Literárny festival zaplavujúci Žilinu poetičnom, klavírmi, čítaním a písaním je v plnom prúde a my sme hrdí, že aj my v tom máme “pracky”. A že vám môžeme ukázať fotky zo včerajšieho koncertu. Psí vojáci a Teatro Fatal zaľudnili celú S2ku.
  - - - - - - - - - - - - - - - [...]

 • ŽLFoto: Divadlo bez domova: Haiku

  Na Stanici
  Divadlo bez domova
  Pod mostom
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - [...]

 • ŽLFoto: Čítal Peter Karpinský a Koloman Kocúr, klavír Kamil Mihalov

  Čítačka dvoch autorov sprevádzaná jedným klavíristom v S2ke v rámci Žilinského literárneho festivalu je za nami. Fotky z nej pred vašimi očami.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics