Blaho Uhlár a kol. DISK:
STATUS (Divadlo, vášeň, láska, samota.)
divadelné predstavenie
sobota 13. 10. 2012, 19.00

STATUS foto (c) Ctibor BachratýDivadelný súbor DISK už dávno nie je „len“ amatérskym ochotníckym divadlom. Funguje už takmer 60 rokov a svojou tvorbou presiahol hranice lokálnosti, aj keď sa stále viaže na perifériu mesta Trnavy, na Kopánku (DISK = Divadelný súbor Kopánka). Najnovšia inscenácia Status sa cez témy vášne, lásky a samoty vyjadruje k súčasnému stavu divadla a svojou špecifickou poetikou otvorene rozpráva o pocitoch a zážitkoch ochotníkov, pre ktorých je divadlo osud.

Jazyk hercov je výrazne osobný, dotýka sa ich vlastných skúseností, o ktorých sa nehanbia rozprávať svojským, im prirodzeným jazykom plným sebairónie. Využívajúc metódy improvizácie a fragmentárnosti sa dostávame k ich osobným zážitkom, vlastnostiam, k ich súčasným statusom a skrze ne ku kritike hodnôt súčasnej kultúry a spoločnosti.

Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá,
Branislav Mosný, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská

Divadelný súbor DISK vo svojej tvorbe využíva okrem činoherných aj postupy výtvarné, hudobné, pohybové, spevné, ale aj rytmizovanú reč a bezslovné scény. Teraz rozširuje ich okruh aj o videosekvencie. Témy lásky, vášne a samoty súbor skúma rôznymi cestami a pokúša sa odhaliť rýdzo duchovnú hĺbku vzťahu ochotníkov k divadlu, ale i búrlivú túžbu mladých po živote. Inscenácia Status (Divadlo, vášeň, láska, samota) vo veľmi nenápadnom kontexte vypovedá o biede aj vrcholoch, o rozkolísanosti hľadania seba samého s nástojčivou otázkou - po aké dno môže človek dosiahnuť, je bezhraničné? Kladie celý rad ďalších otázok úzko sa dotýkajúcich života súčasníka. Odpovede nedáva, necháva priestor na to, aby si na ne odpovedal každý sám.

www.divadlodisk.sk

Vstupné: 5,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Rezervácia vstupeniek: rezervacie@stanica.sk, 041 - 56 23 564

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics