Alef 0: Elektronická literatúra a kultúrny kontext
diskusný večer
streda 9. 10. 2013, 18.00

Shelley Jackson - My Body a WunderkammerZuzana Husárová bude diskutovať s Petrou Blšťákovou o elektronickej literatúre, ktorej písaniu sa obe venujú a jej významu v širšom kultúrnom kontexte.

Petra Blšťáková je absolventkou Pedagogickej fakulty UK, kde vyštudovala anglický a slovenský jazyk a literatúru. Momentálne je doktorandkou na Ústave svetovej literatúry SAV a venuje sa elektronickej literatúre.

Výstupné dobrovoľné (platí sa pri odchode).

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics