Tag: ‘SZUŠ Stanica’

 • Svoje brány otvára Ľudová škola umenia
  Dlhodobé workshopy pre dospievajúcich a dospelých v sezóne 2012/13

  S radosťou vám oznamujeme, že po dlhých rokoch budete môcť na Slovensku, v Žiline, opäť navštevovať Ľudovú školu umenia. Kde inde, ak nie u nás, na Stanici. Kto je mladý a nevie, názov sme si prepožičali. Bol zaužívaný v Československu od šesťdesiatych rokov 20. storočia až do roku 1990. ĽŠU boli priamymi predchodkyňami dnešných ZUŠiek.
  Po [...]

 • Nultý ročník ZUŠ_workshopy pre deti v januári 2012 a polročné novinky

  Blíži sa polrok a s ním významná zmena v organizácii nultého ročníka našej ZUŠ - od februára 2012 rozširujeme ponuku nultého ročníka ZUŠ pre školákov o ďalší vyučovací deň - štvrtok v čase 15.00-18.00, ktorý bude orientovaný najmä na audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu. V dlhodobej ponuke tak trochu odlíšime ponuku výtvarných a mutimediálnych workshopov. Novootváraná skupina [...]

 • vianoce.gif(t)

  Na Vianoce a v novom roku si dajte pozor na Ježiška, nedávajte  darčeky do toho istého komína, neprejedzte sa, zahorte láskou a spolupatričnosťou a nestrácajte nádej.
  Pre maminu, tatina, dedka, babku a pre všetkých blízkych:
  Karolínka, Zuzka, Dorka, Terka, Ninka, Berťo, Matej, Hanka a Dušan  - Nultý ročník ZUŠ Stanica

 • BUBU!
  workshop
  9.11.2011, 15.00-18.00

  Bububudeme vyvolávať duchov,  strašidlá a iné podivné bytosti.
  Workshop je zameraný na vyvolávánie netypických kinofilmov klasickým spôsobom v tmavej komore. Deti si vyskúšajú celý foto-chemický postup a k tomu im Cvrčko so Stanom budú rozprávať o ďalších nadprirodzených schopnostiach fotografie.
  Workshop je určený pre vekovú skupinu školákov - detí vo veku približne od 6 do 15 rokov [...]

 • Nultý ročník ZUŠ_workshopy pre deti v októbri 2011

  Nultý ročník ZUŠ Stanica štartujeme dlhodobou sériou otvorených výtvarných a multimediálnych workshopov pre deti vo veku približne 6 -14 rokov (školákov), ktoré budú mať svoj pravidelný termín v stredu od 15.00 do 18.00. V tomto cykle sa priebežne budeme snažiť predstaviť všetko, čo naša škola môže ponúknuť. Workshopy je možné navštevovať dlhodobo i jednorázovo. Je však [...]

 • Oznamy pre záujemcov o štúdium na ZUŠ

  Klasické vyučovanie ZUŠ už tento rok na Stanici nebude, pretože výtvarný odbor ZUŠ L.Árvaya sa po skončení štvrtej sezóny svojho pôsobenia na Stanici kompletne presťahoval do svojich priestorov v centrálnej budove na Dolnom Vale 12. Akútnych záujemcov o štúdium v ZUŠ musíme teda tento rok odporučiť na túto adresu, prípadne na inú fungujúcu žilinskú [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics