Svoje brány otvára Ľudová škola umenia
Dlhodobé workshopy pre dospievajúcich a dospelých v sezóne 2012/13

dospeliS radosťou vám oznamujeme, že po dlhých rokoch budete môcť na Slovensku, v Žiline, opäť navštevovať Ľudovú školu umenia. Kde inde, ak nie u nás, na Stanici. Kto je mladý a nevie, názov sme si prepožičali. Bol zaužívaný v Československu od šesťdesiatych rokov 20. storočia až do roku 1990. ĽŠU boli priamymi predchodkyňami dnešných ZUŠiek.

Po minulé roky sme v našich priestoroch hosťovali výtvarný odbor žilinskej ZUŠ L. Árvaya a popritom tu fungovali aj ďalšie ateliéry. V minulej sezóne sme mali v pláne založiť vlastnú súkromnú ZUŠ a prevádzkovali sme projekt Nultý ročník ZUŠ. Situácia sa však v prospech novej ZUŠ nevyvinula. Pochopili sme, že založenie školy, o akej snívame, v tomto čase len tak jednoducho nepôjde. Je to škoda, pretože fungovanie vzdelávacieho zariadenia mimo štátnu sieť škôl je finančne nevýhodné, stratové. Pri peniazoch výpočet nevýhod nezávislého fungovania spravidla začína…, ale pre nás aj končí. Prevažuje sloboda, možnosť zariadiť si veci aktuálne a autenticky a kopec možností (nakoniec aj finančných), ktoré máme, o ktorých môžu bežné školy (lapené do siete) často iba snívať.

Len čo sme sa teda oklepali z neúspešného zakladania ZUŠky a veci sme si trochu premysleli, je tu ďalší september, ďalšia sezóna a ďalší školský rok na Stanici. Nechceme ho premeškať, nepremeškajte ho ani vy!

Sme presvedčení, že svoju obľúbenú disciplínu a vekovú skupinu si tu nájde veľa z vás ľudí aj ich detí (ak hľadáte program pre deti, prekliknite sem) - v zátvorkách za názvami aktivít uvádzame orientačné vekové doporučenia.

Všetkým prajeme šťastný nový rok v našej ľudovej škole.

Kreatívne cvičenia (12-20) piatok 15.40 – 18.00
Kurz sledujúci bližšie oboznámenie mladých záujemcov so základnými súradnicami moderného a súčasného výtvarného umenia. Heslá a štýly, výtvarné hnutia a skupiny, technické postupy a metódy umenia 19., 20. a 21.storočia – nielen teoretickou, ale najmä praktickou formou. Kreatívnou súčasťou kurzu sú cvičenia k témam v prevedení dostupných médií a techník (kresba, maľba, koláž, asambláž, airbrush, hlina, drevo, sadra, mäkká plastika…) a praktické vyskúšanie si východísk rôznych výtvarných smerov (od kubizmu a abstrakcia až po land art, body art, live art, či sound art). Proces je doplnený návštevami žilinských galérií a aktívnym sledovaním diania v súčasnom výtvarnom umení.
Lektor: Mgr.art. Nina Šošková, ArtD.
Poplatok 60,-/ polrok (september-január, február-jún)

Lekcie súčasnej vizuálnej kreativity pre dospelých
(20+) piatok 18.30 – 21.00
Čo je to vizuálne umenie? Môže byť obraz sochou? Prečo máme strach vojsť do galérie? Verejný priestor a umenie? Cieľom lekcií je bližšie oboznámenie sa s jednotlivými výtvarnými smermi moderného a súčasného umenia ako aj s ich technikami. Mikroprednášky o výtvarnom umení, kde bude možné naučiť sa rozpoznávať napríklad impresionizmus od kubizmu, futurizmus od pop-artu či akčné umenie od body-artu. Oboznámenie sa s pojmami ako performance, happening, ready-made, koncept, objekt, inštalácia a s mnohými ďalšími. Stretnutia budú tiež zahŕňať kreatívne cvičenia v rôznych médiách, pomocou ktorých sa prakticky dospeje k základnému vnímaníu materiálov a použitiu východiskových techník v umení. Otvorené diskusie, návštevy a komentované prehliadky žilinských galérií, spoločné hľadanie odpovedí na nastolené otázky.
Lektor: Mgr.art. Nina Šošková, ArtD.
Poplatok 60,-/ polrok (september-január, február-jún)

Filmová dielňa
(15+) utorok 17.00 - 19.00
Multimediálny kurz pre žiakov a študentov od 12 rokov s dôrazom na zoznámenie sa s komplexnými filmárskymi zručnosťami – prípravou námetu, tvorbou scenára, natáčaním filmových/seriálových epizód, štúdiovou postprodukciou až po uvedenie na filmové plátna či obrazovky. Rozvíjanie tvorivosti, filmárskych a organizačných zručností a tréning tímovej spolupráce.
Lektor: MgA. Lucia Pazderková, asistencia: Mgr. Dušan Dobiaš
Poplatok 60,-/ polrok (september-január, február-jún)

Filmové herectvo (18+rokov) termín stretávania sa dohodne na základe možností prihlásených záujemcov
Rozdiel divadelného a filmového herectva, techniky, praktické cvičenia, budovanie postavy a práca s ňou, prejav a fotogénia, ako to je na filmovom sete a na záver natočenie krátkej etudy (podľa ambícií skupiny). Pre mladých aj dospelých, laikov ale aj mierne pokročilých hercov, ktorí chcú nadobudnúť väčšiu istotu pred kamerou a viac pochopiť prácu filmového herca.
Lektor: Bc. Peter Pikna
Poplatok 60,-/ polrok (september-január, február-jún)

Divadelný krúžok (15+) pondelok od 18.00
Klub pre všetkých, čo majú radi divadlo, nádejných aj amatérskych hercov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v hereckom umení – hlasová a pohybová príprava, cvičenia, improvizácie. Vhodné aj ako príprava na stredné a vysoké umelecké školy. Na konci sezóny verejná prezentácia. Maximálny počet účastníkov 15.
Lektor: Mgr.art. Kristína Sihelská
Poplatok za 1 večer: 4,- €, prihlasovanie: 0908 249 512, cornixlc@yahoo.com

Grafika pre dospelých (15+) štvrtok od 18.00
Priestor pre tých, ktorí by radi obsahy svojich skicárov - svoje výtvarné návrhy alebo predstavy (kresby, koláže, fotografie) alebo úžitkové potrebnosti ( logá, plagáty, tričká..) chceli previesť do niektorej z klasických grafických techník (linoryt, sieťotlač, tlač z hĺbky). Čistá radosť z ručnej práce a z výtlačkov, ktoré nesprostredkuje žiadna kopírka.
V prípade ďalšieho záujmu priebežne zaradíme intenzívne kurzy jednotlivých techník.
Lektor: MgA. Martin Krkošek
Poplatok:  5,- €/ jeden večer, 60,- €/bodová vstupenka na 15 vstupov, 100,- €/celoročná permanentka. Dielňa bude k dispozícii od októbra 2012

Kníhväzba (15+) streda od 18.00 hod
Kurz pre nadšencov knihy a knižnej väzby, na ktorom sa zoznámite s vybranými technikami prípravy a spracovania papiera, tvorby knižných blokov a rozmanitých spôsobov viazania alebo lepenia kníh. Priebeh workshopu je doplnený ukážkami súvisiacich grafických a dekoratívnych techník a dáva tiež možnosť zaoberať sa reparáciou, recykláciou či redizajnom použitého knižného materiálu.
Lektor: MgA. Martin Krkošek
Poplatok: 60,- €.  Kurz potrvá od októbra do decembra 2012.

Keramika a hrnčiarstvo pre dospelých (15+) utorok od 18.00
Táto dielňa nie je kurzom v klasickom slova zmysle, ale skôr otvoreným priestorom s materiálnym vybavením, s možnosťou konzultácie v prípade potreby a najmä so slobodnou možnosťou tvoriť z hliny a glazúr. V roku 2012/13 plánujeme dielňu aspoň na čas vybaviť hrnčiarskym kruhom, lebo na Stanici hosťujeme v hrnčiarstve zručnú dobrovoľníčku Natalie z Bieloruska.
Lektor: Natalie Novik
Poplatok: 5,- €/ jeden večer,  60,- €/bodová vstupenka na 15 vstupov, 100,- €/celoročná permanentka.

Klub ručnej práce (15+) streda od 18.00
Klubový večer pre vyskúšanie si rozmanitých hand-made a DIY projektov a k tomu všetkému príslušiaca pracovno-oddychová atmosféra.  V ponuke do vianoc bude určite šperk, recyklácia, práca s vlnou alebo plstenie.
V prípade ďalšieho záujmu priebežne zaradíme intenzívne víkendové kurzy jednotlivých techník.
Lektori: Andrea Zajacová (polymérové šperky), Natalie Novik (recyklačný workshop) a ďalší (ak máte záujem viesť niektoré zo stretnutí, ozvite sa)
Poplatok: 5,- €/ jeden večer, 60,- €/bodová vstupenka na 15 vstupov, 100,- €/celoročná permanentka, v prípade materiálovo náročnejších techník doplatky za materiál. Témy jednotlivých stretnutí nájdete v každomesačnom programe. Stretnutia začnú od októbra 2012.

Špeciálna ponuka:
Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na umelecké stredné a vysoké školy v oblasti výtvarného umenia, multimédií, filmu, divadla a hudby
Sprostredkúvame prípravné kurzy a poradenstvo pred prijímačkami na SŠ alebo VŠ umeleckých zameraní – vyučovanie a doučovanie teoretických aj praktických disciplín.
Lektori:
vizuálne umenia – Mgr. art. Nina Šošková, ArtD.
film, multimédiá – MgA.Lucia Pazderková, Bc. Peter Pikna, Mgr. Dušan Dobiaš
divadlo – Mgr. art. Tomáš Hudcovič, Mgr.art. Kristína Sihelská
hudba, hra na klavír - Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
a ďalší.
Ceny a termíny podľa počtu záujemcov a na základe individuálnej dohody.

Prihlasovanie:
Ak v popise kurzu nie je uvedené inak, prihlasujte sa na martu@stanica.sk, 0949 354 582 – Martina Hlavajová
Na kurzy sa prihlasujte bezodkladne, kapacita dielní je obmedzená a niektoré praktické aktivity začínajú už v druhom septembrovom týždni. Otvárame pri minimálnom záujme 4 záujemcov.
Pozor, pristúpili sme k zmenám vo vyberaní poplatkov - jednorázový poplatok je zvýšený, redukované vstupné sa platí vždy na určený čas dopredu.

Dielne a ateliéry na Stanici podporuje firma PPG Deco Slovakia. Ďakujeme!
logo_ppg_web

Tagged as: , , , ,

3 Komentáre

  1. Tie workshopy sú perfektné!!!
    Chcela som sa však spýtať, či nie je nejaká šanca zmeniť deň konania nejakého z nich. Veľmi rada by som sa totiž zúčastnila napríklad knižnej väzby, ale prísť v strede týždňa domov zo školy v čechách je takmer nemožné :( Ale aj tak tlieskam tomuto projektu!! :))) Nech sa darí! :)

  2. Meniť termíny neplánujeme, ale prax ukáže, čiže šanca je vždy… Rozvrh je dosť natesno, jedna zmena by v tomto prípade privodila lavínu ďalších.. všetko sa vyrieši až keď sa pozbierajú ľudia. A ďakujeme za potlesk:-)

  3. Ďakujem Vám za odpoveď, chápem, že zmena by bola obtiažna… Tak neostáva mi nič iné, ako dúfať, že to nie je posledná šanca ako sa prihlásiť na taký kurz u Vás… :)

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics