BUBU!
workshop
9.11.2011, 15.00-18.00

Bububudeme vyvolávať duchov,  strašidlá a iné podivné bytosti.

Workshop je zameraný na vyvolávánie netypických kinofilmov klasickým spôsobom v tmavej komore. Deti si vyskúšajú celý foto-chemický postup a k tomu im Cvrčko so Stanom budú rozprávať o ďalších nadprirodzených schopnostiach fotografie.

Workshop je určený pre vekovú skupinu školákov - detí vo veku približne od 6 do 15 rokov a prebieha v cykle Nultý ročník ZUŠ Stanica. Vstupné: 2,50 €/ dieťa, hlásiť sa môžete na: 0907 178 756, hanka@stanica.sk
Lektorské vedenie: Pavla Krkošková Byrtusová, Dušan Dobiaš a BUBU!
bubu

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics