Tag: ‘Obete a hrdinovia’

 • Foto: Memory Kontrol: Obete a hrdinovia

  Tretie pokračovanie festivalu Memory Kontrol sa odohrávalo v období 2. svetovej vojny a kriticky rozprávalo o témach Slovenského štátu, deportáciách Židov, SNP a odboja. Zažili sme výpovede pamätníkov a potomkov, historikov a samozrejme umelcov, ktorí s týmito témami pracujú v súčasnosti. Diskusia pokračuje, fotografie sú prvým príspevkom.
  - - - - - - - - - [...]

 • Memory Kontrol: Projekcie filmov
  sobota 20. 11. 2010, 18.00 a 20.00

  V sobotu večer uzatvoria festival Memory Kontrol s témou Obete a hrdinovia (1939-1945) dva vynikajúce dokumentárne filmy - Financoval som Slovenské národné povstanie (r. A. Ditrich, 2004) o mužovi, ktorý môže za tri miliardy prevezené z Bratislavy do Banskej Bystrice (projekcia o 18.00), a Miluj blížneho svojho (r. D. Hudec, 2004) o antisemitizme, ktorý sa [...]

 • Diskusia s historikmi:
  Obete a hrdinovia (1939 – 1945)
  štvrtok 18. 11. 2010, 18.00

  Na témy z obdobia Slovenského štátu prídu do Žiliny diskutovať hostia: František Cséfalvay (Vojenský historický ústav), Ivan Kamenec (Historický ústav SAV), Martin Lacko (Ústav pamäti národa) a Peter Štanský (Štátny archív v Žiline). Moderuje Fedor Blaščák.
  Pozornosť sa bude sústrediť na tému Slovenského národného povstania a deportácií židovského obyvateľstva, so špecifickým dôrazom na lokálny kontext a [...]

 • Memory Kontrol: Hrdinovia a stále obete
  výstava 18. 11. 2010 - 9. 1. 2011

  Fotografi Jaroslav Žiak a Šymon Kliman pristupujú v spoločnom projekte odlišne k jednej téme – „Hrdinovia“. Sú nimi účastníci SNP – partizáni aj členovia Prvej československej armády. Výstavu fotografií dopĺňa grafická inštalácia výtvarníka Svätopluka Mikytu Stále obete, ktorý už dlhé roky prekresľuje rozličné série zabudnutých obrázkov rôznych masových podujatí z obdobia dvoch totalít a pred [...]

 • Memory Kontrol:
  Obete a hrdinovia (1939 – 1945)
  festival, 18. - 20. 11. 2010

  Memory Kontrol je intelektuálna dielňa a festival reflektujúci vybrané udalosti nedávnej (česko) slovenskej histórie. Spája historikov, teoretikov a umelecké akcie. Predchádzajúce ročníky sa venovali udalostiam rokov 1968 a 1989. Tohtoročnou témou budú obete a hrdinovia obdobia druhej svetovej vojny – Židia deportovaní za Slovenského štátu a partizáni bojujúci proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní (SNP). [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics