Foto: Memory Kontrol: Obete a hrdinovia

memorykontrol_obete_a_hrdinovia

Tretie pokračovanie festivalu Memory Kontrol sa odohrávalo v období 2. svetovej vojny a kriticky rozprávalo o témach Slovenského štátu, deportáciách Židov, SNP a odboja. Zažili sme výpovede pamätníkov a potomkov, historikov a samozrejme umelcov, ktorí s týmito témami pracujú v súčasnosti. Diskusia pokračuje, fotografie sú prvým príspevkom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

foto: dusand, miro

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics