Tag: ‘conference’

 • Jaro Viňarský: Butticula – Figúry blázna
  súčasný tanec
  streda 8. 6. 2016, 20.30

  Prvá časť sólovej trilógie tanečníka Jara Viňarského je nejasným a vágnym príbehom blázna a jeho mnohých podôb a možných interpretácií.
  BLÁZON A KRÁĽ. Postavy vyjadrujúce dva zdanlivé protiklady. Obaja sa doplňujú, no v mnohom sú akoby nezlúčiteľní.
  „Nekľudne hľadám a pátram po figúrach, podobách blázna-šialenca, tak ako ho poznajú rôzne dostupné mýty (Jester, Trickster). Pátram po ňom [...]

 • Pace.V4 Touring Conference
  konferencia o vzťahu umenia a politiky
  streda 8. 6. 2016, 14.30 – 21.00

  Pace.V4 Touring Conference je formát putovnej konferencie, počas ktorej účastníci z celého sveta navštívia kultúrne a kreatívne centrá v krajinách V4. Stanica Žilina-Záriečie bude jednou zo zastávok konferencie. Okrem prezentácií našich projektov Stanice a Novej synagógy pre zahraničných účastníkov bude súčasťou programu predstavenie Jara Viňarského Butticula – Figúry blázna a konferencia tematizujúca vzťah politiky a [...]

 • TEDxYouth@Žilina
  konferencia
  sobota 12. 9. 2015, 13.00 – 20.00

  Poskytli sme priestor partii mladých ľudí, ktorí sa podujali zorganizovať konferenciu TEDxYouth zameranú na stredoškolákov. Ich motto je: Small steps, big impact. (Malé kroky, veľký vplyv.) Neváhajte sa k nim pridať a zistiť, kam tie vaše kroky vedú!
  Formát TEDx vznikol v duchu motta „myšlienky hodné šírenia” ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom [...]

 • Odhaľovanie Šoa:
  Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde
  odborná konferencia
  streda 26. 8. 2015

  Konferencia, na ktorej príprave a organizácii sa podieľa Historický ústav SAV, je vyvrcholením tohtoročného Memoriálu Vrba-Wetzler (Po stopách hrdinov). Prednášky historikov budú po celý deň na Stanici a budú verejnosti prístupné. Ich témou budú najmä nové skutočnosti a výsledky výskumov nedávnej histórie v súvislosti s holokaustom a vzťahu medzivojnovej Slovenskej republiky k deportáciám Židov. Ivan [...]

 • BarCamp Žilina #6
  neformálna IT konferencia
  sobota 22. 6. 2013, 10.00 – 20.00

  Otvorená „user-generated” konferencia, ktorej obsah tvoria jej účastníci, sa zrodila z túžby po zdieľaní a učení v otvorenom prostredí. Súčasťou podujatia nie sú len prednášky a ukážky, ale hlavne diskusia a spolupráca prednášajúceho s publikom.
  Prvé BarCampy sa sústreďovali najmä na open source komunitu. Časom sa však okruh tém rozrástol a v zahraničí začali vznikať BarCampy [...]

 • (Pre)myslieť architektúru:
  Moderné a totalitné v žilinskej architektúre 20. storočia
  kolokvium, štvrtok 25. 10. 2012
  Nová synagóga a radnica Mesta Žilina

  Započatá rekonštrukcia Behrensovej synagógy je príležitosťou pre odborný seminár, ktorého organizátorom je Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV. Na jeden deň sa v Žiline zídu pamiatkári, architekti, historici a teoretici, aby diskutovali o problematike obnovy modernej architektúry, ktorej je žilinská synagóga unikátnym príkladom.
  Na kolokviu predstaví Magdaléna Kvasnicová výsledky architektonickeho výskumu a Peter Szalay, Ivan Pilný a Ján [...]

 • BarCamp Žilina #5
  neformálna IT konferencia
  sobota 9. 6. 2012, 9.00 – 20.00

  Neformálna konferencia určená nadšencom informačných technológií, online marketingu a sociálnych médií. Jej obsah tvoria samotní účastníci a ich prednášky nebývajú o powerpointových prezentáciách a „suchých” konštatovaniach, ale kladú dôraz na interaktivitu a diskusiu s publikom.
  BarCamp je medzinárodná sieť user-generated otvorených konferencií, na ktorých sa z účastníkov stávajú prednášajúci. Je to stretnutie ľudí, ktoré sa zrodilo [...]

 • IRR 2012 – Dni nápadov a inovácií
  konferencia
  utorok – sobota, 13. – 17. 3. 2012

  Od roku 2006 sa v Žiline každoročne koná konferencia s cieľom prezentovať inovácie. Inovácie v biznise, vzdelávaní, službách a samozrejme aj technológiách. Tento rok trvá IRR (Inovačný rozvoj regiónov) celý týždeň a jedným z miest, kde sa konajú akcie, je aj Stanica.
  streda 14. 3. 2012, 20.20
  Podnikateľská Pecha Kucha Night
  Netradičná prezentácia inovatívnych firiem z inkubátora Vedecko-technologického [...]

 • BarCamp Žilina 4
  neformálna IT konferencia
  sobota 28. 5. 2011, 10.00 – 18.00

  Neformálna konferencia určená nadšencom informačných technológií, online marketingu a sociálnych médií. Jej obsah tvoria samotní účastníci a ich prednášky nebývajú o powerpointových prezentáciách a „suchých” konštatovaniach, ale kladú dôraz na interaktivitu a diskusiu s publikom.
  BarCamp je medzinárodná sieť user-generated otvorených konferencií, na ktorých sa z účastníkov stávajú prednášajúci. Je to stretnutie ľudí, ktoré sa zrodilo [...]

 • Informačné semináre k aktuálnym výzvam programu Kultúra (2007-2013) v Banskej Bystrici a Žiline

  Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom, pripravuje Kultúrny kontaktný bod Slovensko informačné semináre:
  - vo štvrtok 28. 4. 2011 o 13.30 - Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
  - v piatok 29. 4. 2011 o 10.00 - Stanica Žilina-Zárečie, Žilina
  Informačné semináre budú venované programu EÚ na podporu kultúry a umenia, [...]

 • Memory Kontrol:
  Obete a hrdinovia (1939 – 1945)
  festival, 18. - 20. 11. 2010

  Memory Kontrol je intelektuálna dielňa a festival reflektujúci vybrané udalosti nedávnej (česko) slovenskej histórie. Spája historikov, teoretikov a umelecké akcie. Predchádzajúce ročníky sa venovali udalostiam rokov 1968 a 1989. Tohtoročnou témou budú obete a hrdinovia obdobia druhej svetovej vojny – Židia deportovaní za Slovenského štátu a partizáni bojujúci proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní (SNP). [...]

 • KUPÉ 6
  Kvalitatívne kritériá dizajnu v centre a na periférii
  konferencia, pi – so, 22. - 23. 10. 2010

  medzinárodná konferencia grafického dizajnu
  „Kvalitný“ dizajn diktovaný  inštitucionálnymi a často aj geografickými centrami (výtvarne školy, grafické štúdiá, občas aj reklamné agentúry) vs. periférne prístupy a spôsoby uvažovania (amatérske, zastarané, manieristické, historizujúce, ornamentálne, či vidiecke) – to je hlavná téma šiesteho ročníka medzinárodnej konferencie grafického dizajnu Kupé. Účastníkov čaká séria prednášok od lektorov z viacerých krajín Európy, [...]

 • Dobrovoľníctvo mladých ľudí
  seminár, piatok 1. 10. 2010, 9.00 - 16.00

  Pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva v skupine Telefónica vás Nadácia Ekopolis a Telefónica O2 Slovakia pozýva na diskusiu a prezentáciu príkladov z praxe. Cieľom je predstaviť celoeurópsky program Think Big, jeho medzinárodný kontext a pilotný ročník na Slovensku. Cieľom je tiež informovať o doterajších výstupoch podporených projektov, inšpirovať iné miestne komunity mladých ľudí a diskutovať o dobrovoľníctve mladých ľudí. V [...]

 • Trans Europe Halles meeting v Lipsku

  Pozdravujeme všetkých v Žiline a doma z nemeckého Lipska!
  Marek, Dušan, Hapčo, Ints
  … a ďalších 120 pracovníkov nezávislých kultúrnych centier z celej Európy, ktoré sú združené v sieti Trans Europe Halles. V Lipsku sídli jedno z nich - Moritzbastei - a hosťuje v poradí už 70-te stretnutie networku, témou ktorého je “Umenie-Kultúra-Biznis”. Aj preto, že Moritzbastei [...]

 • BarCamp Žilina 3
  IT konferencia, sobota 11. 9. 2010, 10.00 – 22.00

  otvorená konferencia (Stanica_FLUX)
  BarCamp je medzinárodná sieť user-generated otvorených konferencií, na ktorých sa z účastníkov stávajú prednášajúci. Je to stretnutie ľudí, ktoré sa zrodilo z túžby po zdieľaní a učení v otvorenom prostredí. Zámerom tohto podujatia sú nielen prednášky a ukážky, ale hlavne diskusia a spolupráca prednášajúceho s publikom. Okruh tém tretieho žilinského BarCampu sa bude [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics