(Pre)myslieť architektúru:
Moderné a totalitné v žilinskej architektúre 20. storočia
kolokvium, štvrtok 25. 10. 2012
Nová synagóga a radnica Mesta Žilina

Nová synagógaZapočatá rekonštrukcia Behrensovej synagógy je príležitosťou pre odborný seminár, ktorého organizátorom je Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV. Na jeden deň sa v Žiline zídu pamiatkári, architekti, historici a teoretici, aby diskutovali o problematike obnovy modernej architektúry, ktorej je žilinská synagóga unikátnym príkladom.

Na kolokviu predstaví Magdaléna Kvasnicová výsledky architektonickeho výskumu a Peter Szalay, Ivan Pilný a Ján Hromada výsledky reštaurátorského výskumu. Za Krajský pamiatkový úrad v Žiline vystúpi Vladimír Majtán a návrh rekonštrukcie predstaví architekt Martin Jančok. Do následnej diskusie moderovanej Henrietou Moravčíkovou (do.co.mo.mo.) sme pozvali ďalších odborníkov na rekonštrukcie medzivojnovej architektúry zo Slovenska a Čiech – Matúša Dullu (FA ČVUT Praha), Vieru Dlháňovú (SNG Bratislava), Ivetu Černú (vila Tugendhat), Miloša Dudáša (KPÚ Žilina), Jána Krcha (TU Košice) a ďalších.

Druhým projektom, ktorý predstaví ÚSTARCH SAV je ATRIUM – Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta. Je to pilotný projekt, ktorý sa usiluje upriamiť pozornosť verejnosti na dedičstvo kľúčových období európskych dejín 20. storočia. Jeho konečným cieľom je vytvorenie medzinárodnej kultúrnej cesty v juhovýchodnej Európe, ktorá by bola uznaná ako Európska kultúrna cesta. Také uznanie by umožnilo prehodnotiť toto dedičstvo a súčasne by stimulovalo jeho využitie. V Žiline je príkladom tejto architektúry budova dnešného Mestského divadla.

Prednášky a diskusia na Radnici Mesta Žilina (14.00 - 18.00) ako aj komentovaná prehliadka Novej synagógy (11.30 - 12.30), kde bude prezentovaný model rekonštrukcie od Martina Jančoka, sú otvorené verejnosti a vstup je voľný.

www.novasynagoga.sk
www.ustarch.sav.sk

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics