Tag: ‘quasars ensemble’

  • 7b - Vladimír Bokes & seven bokeses
    concert / Vážna hudba nevážne
    Friday 1. June 2012, 7pm

    A live premiere of original contemporary music project. An attractive collection of eight compositions (Bokes, Milaković, Borzík, Boroš, Lejava, Betko, Buffa, Zach) joint by common theme, full of inner dynamics, musical tense, racional finesses and emotional nuances, prepojených spoločnou témou, plná vnútornej dynamiky, hudobného napätia, racionálnych fines a emocionálnych nuáns, sophisticated instrumentalization and hidden musical [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics