Nájomní architekti zasahujú!

LU9-Tabacka kulturfabrik: dvor a strecha

„Počas dvoch plnohodnotných dní a nociach sme preverili funkčnosť dispozičného riešenia nového modelu Tabačky, hľadali návrh interiérového riešenia, nádvoria a zakomponovanie všetkých potrebných funkcii. Súčasťou bol aj návrh zelených striech. Za krátky čas sme boli schopní posunúť celý architektonický projekt dopredu,“ Peter Radkoff, Tabačka Kulturfabrik, Košice.

Hidepark: usporiadanie unimobuniek

“Výborný rozmanitý týždeň. Myslím, že nielen centrá, pre ktoré sme pracovali, ale aj my sme zase o kúsok ďalej,” Peter Lényi, architekt, líder workshopu Living Underground 2013.

Living Underground in action!

- - -

Peter Lényi: LU9 report
Tento Living underground bol oproti predchádzajúcemu ročníku omnoho komornejší. Kým ten minulý bol vlastne konferenciou na tému kultúrne centrum s veľa zahraničnými hosťami, spojenou so zamyslením nad tým, akú knihu by táto scéna mohla potrebovať, tento bol namierený na čisto praktický výstup - konkrétne riešenia priestorových otázok pre konkrétne centrá.

LU9 - Projekt Bunka

Zadaní bolo veľa, čo bolo dobre. Čas na ich riešenie bol obmedzený, čo bolo v konečnom dôsledku tiež dobre. Počas celej práce nás to držalo v praktickej-remeselnej rovine, s iba občasnými vybočeniami smerom k abstraktnejším otázkam. Presne toto v našej zostave výborne fungovalo.

Každý deň za nami prišlo iné centrum s novými problémami na riešenie a hlavne novým človekom do diskusie. Postupne sme prešli Tabačku, Hidepark, Bunku, Pôtoň, Nástupište a simultánne popritom Ateneu Sant Boia.

Living Undergorund Workshop 2013

Osobitný prístup k zadaniam bol silne ovplyvnený reprezentantom centra - Peter Radkoff prišiel vo fáze, kedy mal už napozerané veľké množstvo riešení konvertovaného industriálneho priestoru z celej Európy, vďaka čomu sme už nemuseli objavovať objavené, ale mohli sme rovno začať porovnávať priestory Tabačky s inými, podobnými, už rekonštruovanými priestormi, hľadať paralely, inšpirovať sa a ujednotiť rámec nového interiéru.

Chalani z Hideparku prišili s otázkou, “čo sa dá robiť s dvadsiatimi unimobunkami”? Ako ich usporiadať do nejakej štruktúry tak, aby výsledok zapadol do urbanizmu - aby poskytoval priestory pre kancelárie, bar, toalety, sálu, aby sa dalo cezoň dostať s nákladným autom a aparatúrou k pódiu. Po odskúšaní desiatok variant sme dospeli ku konfigurácii, ktorá sa javí ako veľmi životaschopná a snáď prežije aj diskusiu s ostatnými doma v Nitre.

lu9-batovce

Pôtoň dostal základný návrh baru a úprav vstupu. Bunka riešila otázku ako môže prežiť malý kultúrny priestor v situácii, keď už jeho tvorcovia tvoria v iných mestách. Ateneu Sant Boia - ešte iba vznikajúci kultúrny priestor neďaleko Barcelony - sa snaží konvertovať vstupnú halu na sálu pomocou mobilného pódia a baru.

- - -

Workshop Living Underground 2013: Žoldnieri architektúry sa uskutočnil 5. - 10. augusta 2013 na Stanici. Štyria odvážni architekti a dizajnéri Peter Lényi, Peter Liška, Tomáš Dupkala, Michal Marcinov vydržali šesť dní projektovať návrhy pre kultúrne centrá: Tabačka Kulturfabrik (Košice), Divadlo Pôtoň (Bátovce), Nástupište 1 – 12 (Topoľčany), Hidepark (Nitra), Projekt bunka (Nitra), Ateneu Sant Boi (Španielsko). Všetky centrá sú súčasťou sietí Anténa alebo Trans Europe Halles.
Súčasťou programu bol seminár o rozvoji publika, vedený Annou Grega z Austrálie a prednáška Petra Biľaka. Workshop je súčasťou medzinárodného projektu Engine Room Europe.
Aby lektorom neodišiel zrak pri obrazovkách laptopov, venovali sa aj fyzickej práci a pomáhali pri rekonštrukcii Novej synagógy / kunsthalle Žilina.

Fotoreport:

Podpora:
ERE_logo_newere_text

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics