Engine Room Europe

teh_ere_mapVďaka grantu z programu EÚ Kultúra 2007-2013 môže network Trans Europe Halles realizovať rozsiahly trojročný (máj 2011 - apríl 2014) projekt pod názvom Engine Room Europe. Je zameraný na rast a trvalú udržateľnosť nezávislého kultúrneho sektora, špecificky na ľudí, ktorí v ňom pracujú a tvorivé procesy. V rámci projektu sa v troch rokoch udejú výmeny, stáže, workshopy, konferencie, rezidencie a ďalšie spolupráce v rámci celej Európy pre pracovníkov nezávislých kultúrnych organizácií, pre umelcov aj pre dobrovoľníkov.

Viac informácií nájdete na stránke networku TEH: www.teh.net.
- -
Stanica je jedným z dvanástich oficiálnych spoluorganizátorov, ktorí realizujú konkrétne aktivity projektu. Naša hlavná aktivita Living (under)Ground je zameraná na skúmanie nízkonákladovej architektúry. Je určené architektom, dizajnérom a ľuďom z kultúrnych centier, ktorých zaujíma verejný a kultúrny priestor. Budeme hľadať alternatívne cesty a modely v rámci architektúry a dizajnu, vytvoríme kreatívne laboratórium a možné stratégie, ako vytvoriť lepšie prostredie a priestor pre kultúrnu aktivitu a umenie a komunikáciu s verejnosťou. Každý rok v auguste sa napr. v rámci tejto iniciatívy uskutoční týždňové sympózium a workshop, na ktorom sa stretnú dve desiatky mladých architektov, umelcov a zástupcov kultúrnych centier z celej Európy na Stanici. S limitovanými zdrojmi, darovaným materiálom a pracovnou silou tvorenou z rúk samotných účastníkov.

Viac informácií, kontaktná osoba: Marek Adamov, marek@stanica.sk, 0907137145.

Aktivita je súčasťou Engine Room Europe, projektu iniciovaného v rámci siete nezávislých kultúrnych centier Trans Europe Halles. Podpora:

ERE_logo_newere_text

Okrem programu EÚ Kultúra ďakujeme za spolufinancovanie Ministerstvu kultúry SR.

kkb_eumksr_logo_web

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics