Tag: ‘culture programme’

  • We are more - kampaň za kultúru v Európe

    We are more - act for culture in Europe je celoeurópska kampaň pre umenie a kultúru. Začala v októbri 2010 a potrvá až do roku 2013, keď sa Európska únia bude rozhodovať o svojom ďalšom viacročnom rozpočte. Propagujeme kultúrne dedičstvo a umenie, spolu so vzdelávaním, sociálnou súdržnosťou a udržateľnosťou životného prostredia, ako kľúčové oblasti, v [...]

  • Engine Room Europe

    Vďaka grantu z programu EÚ Kultúra 2007-2013 môže network Trans Europe Halles realizovať rozsiahly trojročný (máj 2011 - apríl 2014) projekt pod názvom Engine Room Europe. Je zameraný na rast a trvalú udržateľnosť nezávislého kultúrneho sektora, špecificky na ľudí, ktorí v ňom pracujú a tvorivé procesy. V rámci projektu sa v troch rokoch udejú výmeny, [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics