Tag: ‘pohybovy workshop’

 • Lalita: Tanečno-pohybový workshop s Jarom Viňarským
  pondelok - streda, 17. - 26. 7. 2017

  lalita – tancovať so situáciou,
  desať dní tela v ústraní je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu, či okamihu, ktorý sme už všetci niekedy zažili, avšak nie sme si ho plne vedomí. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. [...]

 • Matthew Rogers (SK/USA), Chris Leuenberger (CH):
  Delving into the Erotics of Dance
  pohybový workshop
  sobota – nedeľa, 3. – 4. 6. 2017

  Tanečníci a lektori Matthew Rogers a Chris Leuenberger sa na pohybovom workshope podelia s účastníkmi o stratégie a nástroje pre generovanie tanečných foriem, vychádzajúcich zo skúsenosti prežívania pôžitku a vitality. Workshop sa zameria na celotelový pôžitok v priebehu tancovania. V skupine, v duetoch a sólovej forme sa budú odkrývať kvality pohybu, ktoré podporujú viditeľnosť a [...]

 • Dance in Flow
  pohybový workshop
  piatok – nedeľa, 13. – 15. 1. 2017

  Trojdňový tanečný workshop pre každého, kto chce preskúmať svoje telo a myseľ rôznymi formami pohybu.
  KONTEXT
  Aby nás pri tanci vnímali naši partneri, je v prvom rade dôležité počúvať svoje vlastné telo a pocity. Správna rovnováha medzi vnímaním vnútorného sveta a vonkajšieho okolia nám zabepzečí plnohodnotný zážitok a pocit bezpečia s našimi tanečnými partnermi.
  Zrak bol vždy najobľúbenejším [...]

 • Medzi pohybom a slovom
  workshop osobnostného a kreatívneho rozvoja
  štvrtok - piatok, 1. - 2. 12. 2016, 17.00 - 20.00

  Workshop je ponukou prehĺbiť individuálny proces tvorby pohybu a slova. Práca sa zameriava na zvedomenie intímneho zážitku z neverbálneho a verbálneho spôsobu sebavyjadrenia účastníka. Čas a priestor budú venované preskúmaniu vzťahu telesného prežívania, emócie, myšlienky, predstavy. Účastník bude podporený vo vytváraní pohybu a slova, povoľujúc poéziu, ktorá im je vlastná. Pozornosť sa zameria na zvedomenie [...]

 • Pohybový workshop s Jarom Viňarským a Matejom Matejkom
  sobota – nedeľa, 30. 4. – 1. 5. 2016

  Jaro Viňarský: V stave kľudu v pohybe (sobota)
  Ako poznáš či si v pohybe alebo v kľude?
  Workshop bude skúmať stav kľudu a budovanie pohybu smerom k plnej kinestetickej skúsenosti tancovania. Účastníci budú pracovať so sólovou a skupinovou formou. V práci pôjde predovšetkým o dôraz na priamu skúsenosť, podporenú improvizačným prístupom k tvorbe.
  Ako témy pre hľadanie pohybového [...]

 • Soňa Ferienčíková: Neustále sa meniace adaptácie
  pohybový workshop
  štvrtok – piatok, 15. – 16. 10. 2015

  Workshop inšpirovaný tanečnými technikami predstavenia Bakkheia, v ktorom tancuje aj jeho lektorka Soňa Ferienčíková. Konštantná zmena, neustále nutná adaptácia a nekonečná transformácia sú východiskovými bodmi pri práci tanečníka, ktorého pozornosť neustále cestuje jeho hýbajúcim sa telom. Aj malá zmena v jeho pohybe môže znamenať totálnu zmenu významu. Účastníci sa zamerajú na detail verzus celok v [...]

 • Zuna Vesan: Dýchajúce kosti
  pohybový workshop
  sobota – nedeľa, 26. – 27. 4. 2014

  Kostrová štruktúra je najhlbšia a najpevnejšia štruktúra nášho tela. Je to základ pre náš život a pre náš pohyb. Účastníci workshopu budú cez improvizácie a pohybové väzby pracovať na pochopení mechanizmu tejto štrukturálnej opory a naučia sa, ako z nej môžu čerpať rovnováhu a silu nielen pri tanci, ale aj v bežnom živote.
  Kosti sú zároveň extrémne pórovité a v podstate neustále „dýchajú“. Ich [...]

 • Matthew Rogers (Usa): Vypožičaný materiál
  pohybový workshop
  sobota – nedeľa, 30. 11. – 1. 12. 2013

  Intenzívny víkendový pohybový workshop s Matthew Rogersom (Usa), ktorý sa s účastnikmi workshopu podelí o svoj spôsob premýšľania o pohybe, tanci, o formu, akou hľadá metódy pre tanečnú prácu a o tréningové princípy z projektov, na ktorých doposiaľ spolupracoval. Ústrednou témou workshopu je práca na generovaní tanečného materiálu a jeho následná transformácia v kreatívnom procese. [...]

 • Jaro Viňarský: Fyzikalita v literatúre
  pohybový workshop
  sobota – nedeľa, 24. – 25. 11. 2012

  Workshop v rámci projektu Priestor pre pohyb je spojený s pripravovaným tanečným predstavením ANIMALINSIDE, kde sa predlohou fyzického materiálu stáva literárny text. Účastníci sa budú zaoberať skúmaním hraníc tela, telesnosti, pohybu a tanca ako jazyka, ktorý je tlačený za hranicu svojich vlastných pravidiel v limitovanom priestore.
  Určený aj pre netanečíkov alebo úplných tanečných začiatočníkov.

  O projekte ANIMALINSIDE
  Predstavenie [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics