Lalita: Tanečno-pohybový workshop s Jarom Viňarským
pondelok - streda, 17. - 26. 7. 2017

Lalitalalita – tancovať so situáciou,

desať dní tela v ústraní je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu, či okamihu, ktorý sme už všetci niekedy zažili, avšak nie sme si ho plne vedomí. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Niekedy sa to stane, keď sa pohybujeme v rámci štruktúry alebo nasledujeme zadanie a súčasne sme otvorený niečomu inému, novému a sviežemu. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe.

Akceptuje sa iba účasť na celom workshope!

Poplatok za workshop: 190,- € (zahŕňa festivalovú permanentku, vegetariánske obedy a večere počas workshopu a možnosť ubytovania vo vlastnom stane v areáli Stanice)
Termín: 17. – 26. 7. 2017
Uzávierka prihlasovania: 10. 7. 2017 (uzávierka zaplatenia účastnického poplatku prevodom na účet o. z. SKOK je 14. 7. 2017)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Kontaktná osoba: Jaro Viňarský (jarovinarsky@physicalarts-sk.com, 0948 600 749)

Kapacita workshopu je obmedzená!

Workshop je organizovaný v koprodukcii s občianským združením SKOK!.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics