Pohybový workshop s Jarom Viňarským a Matejom Matejkom
sobota – nedeľa, 30. 4. – 1. 5. 2016

workshopJaro Viňarský: V stave kľudu v pohybe (sobota)
Ako poznáš či si v pohybe alebo v kľude?

Workshop bude skúmať stav kľudu a budovanie pohybu smerom k plnej kinestetickej skúsenosti tancovania. Účastníci budú pracovať so sólovou a skupinovou formou. V práci pôjde predovšetkým o dôraz na priamu skúsenosť, podporenú improvizačným prístupom k tvorbe.

Ako témy pre hľadanie pohybového slovníka sa budú využívať techniky ako napríklad:
- Štyry Telesné Pozície Vnímavosti: Ležanie, Sedenie, Státie a Kráčanie
- Známy a Neznámy Tanec: skúmanie vlastného pohybového jazyka
- Kompozícia ako Objasnenie: skúmanie fenoménu tanca - ako tanec vyjadruje emócie, vzťahy, ako rozpráva príbehy veľmi sviežim a nekonvenčným spôsobom, ako uvolňuje stereotypy, prevahu racionálneho spôsobu vnímania a ako narúša lineárnu logiku chápania.

V nedeľu sa počas poslednej hodiny pridajú k workshopu deti, s ktorými sa bude pracovať, alebo skôr tancovať či ešte lepšie, hýbať. Pohyb je to, čo máme všetci spoločné, nezáleží pri ňom na veku. Stretnutím na scéne sa strácajú rozdiely. Kto je tu dieťa a kto dospelý? A kto sa učí od koho? (Táto záverečná časť workshopu nie je povinná.)

Matej Matejka: Telo ako médium (nedeľa)

Ako hercovo telo komunikuje na javisku? Čo vyjadruje? Ako to vyjadruje? Ako sa prostredníctvom tela dá vyjadriť to, čo obyčajne hovoríme slovami? Čo ak vieme prostredníctvom tela vedome vyjadriť to, čo leží medzi riadkami dramatických textov a podvedome to, čo prežívame v našej každodennosti?

Cieľom nie je stvoriť telá ako umelohmotné inštrumenty v službách divadelnej narácie, skôr naopak, vštepiť takú prax, ktorá by udržiavala fyzické telo v stave naladeného nástroja, schopného komplexného a prenikavého výrazu. Integrálnym zapojením tela a mysle sa telo stáva žiarivým odrazom vnútorných myšlienok a kanálom pre seba samého.“ Prostredníctvom kombinovaných tanečno-pohybových a hereckých techník sa pokúsime hlbšie porozumieť prepojeniu tela a mysle herca-tanecnika /performera.

Základné elementy práce:
• rituál sústredeného pracovného prostredia • smerovanie k osobnej, telesnej praktike performera • citlivosť a počúvanie cez partnera a vzťah k skupine • anatómia objavovania a artikulovania častí tela • transformovanie prvkov z tréningu do tvorivej improvizácie • vytváranie kompozícií z improvizácií a slovných štruktúr

Harmonogram:
Sobota s Jarom Viňarským: 10.00 - 17.00 / s prestávkou na obed
Nedeľa s Matejom Matejkom: 10.00 - 14.00 / s prestávkou na obed
Nedeľa s Jarom Viňarským a deťmi: 15.00 - 16.00 /nepovinné

Predchádzajúce tanečné skúsenosti nie sú potrebné.

Účastnícky poplatok: 50,00 / 30,00 € (dospelí / študenti; v cene je zahrnutý lístok na predstavenia Posledný krok pred a BOI)
Info a prihlasovanie: barbora@stanica.sk, 0902 152 109

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics