Tag: ‘Muzilienka’

 • Zápis 2016/17
  administrácia dlhodobých dielní / workshop
  utorok 6. 9. 2016, 15.00 - 17.00

  Intro do celoročnej šnúry každotýždenných tvorivých dielní pre deti, uvítacie popoludnie s tvorivou aktivitou pre deti a popritom neformálne stretnutie rodičov, lektorov aj ďalších priateľov Detskej Stanice.
  Dielne, ktoré otvárame, a ich rozvrhy nájdete v inom článku.
  Sezóna pravidelných dielní začína od pondelka 12. septembra 2016.
  Naša sezóna je delená na jesenný trimester (september-december 2016) a zimno-jarný polrok [...]

 • Pidipondelok - Muzilienka
  >>2016/17

  Pondelkové doobedia na Stanici sú rezervované pre deti v batoľacom veku (cca 1-3 roky) a ich rodičov. Cieľom je rodinám sprostredkovávať prvé malé lekcie a hlavne zážitky z umenia a rôznych ďalších elementov tvorivosti. Na stretnutiach je možné načerpať inšpiráciu, zručnosti aj vedomosti, oddýchnuť si, zabaviť sa, aj sa socializovať.
  Pidi vs. Muzi
  Aby to nebolo (pre [...]

 • Pidipondelok - Muzilienka
  >>2015/16

  Pondelky na Stanici sú určené pre deti v batoľacom a predškolskom veku aj ich rodičov. Cieľom je rodinám sprostredkovávať zážitky z umenia a rôznych elementov tvorivosti. Na stretnutiach je možné načerpať inšpiráciu, zručnosti aj vedomosti, oddýchnuť si, zabaviť sa, aj sa socializovať.
  V sezóne 2015/16 pondelky transformujeme z prevážne výtvarných na multižánrové.
  Každý párny pondelok (doobeda aj [...]

 • Pidipondelok - Muzilienka
  ukážka hudobnej dielne
  pondelok 25. 5. 2015, 10.30, 15.30, 16.45

  Muzilienka sú hudobno-tvorivé dielne s muzikoterapeutickými prístupmi pre deti a rodičov, navrhnuté a odskúšané v praxi Martinou Krušinskou, hudobnou pedagogičkou s muzikoterapeutickou formáciou.
  V elementárnom muzicírovaní - v hrách s pohybom, zvukmi, tónmi, v slovných hračkách, v piesňach - si deti rozvíjajú hudobné zručnosti a tvorivý vzťah k hudbe. Súčasťou dielní je prezentácia ľahkoovládateľných nástrojov s [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics