Pidipondelok - Muzilienka
>>2016/17

21485741474_9078d31a3d_zPondelkové doobedia na Stanici sú rezervované pre deti v batoľacom veku (cca 1-3 roky) a ich rodičov. Cieľom je rodinám sprostredkovávať prvé malé lekcie a hlavne zážitky z umenia a rôznych ďalších elementov tvorivosti. Na stretnutiach je možné načerpať inšpiráciu, zručnosti aj vedomosti, oddýchnuť si, zabaviť sa, aj sa socializovať.

Pidi vs. Muzi
Aby to nebolo (pre vás ani pre nás) fádne, striedame dva rôzne cykly. Každý párny pondelok prebieha hudobne orientovaná dielňa s pohybovými i dramatickými prvkami, vychádzajúca z autorského konceptu Muzilienka. Jeho autorkou je hudobná pedagogička Martina Krušinská, ktorá už viac ako rok spolupracuje s lektormi Stanice. Každý nepárny týždeň organizujeme výtvarne orientovanú dielňu, ktorá občas zabŕdne do svetov fotografie, filmu či divadla, alebo vyjde na dvor a do záhrady - a tento koncept voláme Pidipondelok. Tohtoročné pidipondelky budú nadizajnované Pavlou Krkoškovou Byrtusovou, taktiež v tesnej spolupráci s lektormi Stanice (Martu Hlavajová, Hana Hudcovičová Lukšů a Dušan Dobiaš). Oba koncepty a cykly sa podporujú, voľne na seba reagujú po obsahovej stránke, ich autori na programe spolupracujú. Je však iba na vašom rozhodnutí, či chcete navštevovať Stanicu každý pondelok a absolvovať oba cykly alebo iba ob-týždeň - v prípade, ak vás láka iba jedno zo zameraní.

Aktuálny rozvrh hodín:
Párne pondelky - Muzilienka rozdelená do dvoch skupín >> 9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30
Nepárne pondelky - Pidipondelok momentálne neprebieha, dielne obnovíme od septembra 2017

Organizácia sezóny, poplatky:
Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september - december) a zimno-jarný polrok (január - jún).
Na lekcie Muzilenky potrebujeme uzavretú skupinu, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu za celý blok lekcií (18,00 € - 6 lekcií / jeseň, 30,00 € - 10 lekcií / zima-jar).
Na Pidipondelky sa prihlasovať netreba a platia sa za každú lekciu zvlášť dobrovoľným príspevkom do prasiatka (spravidla 2,00 €).
Za lekcie predplatené lekcie Muzilienky vymeškané z dôvodu choroby je možné prísť na ľubovolný Pidipondelok bezplatne. Poplatok je možné uhradiť v priamo na mieste v hotovosti, alebo prevodom na účet: Tatrabanka Žilina, SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 902, v správe pre príjemcu nám napíšte prosím meno dieťaťa

Prihlasovanie a ďalšie info: Hana Hudcovičová Lukšů, 0907 178 756, hanka@stanica.sk

__
Prostriedky pre realizáciu celoročných dielní získavame nielen z poplatkov ale tiež z grantových dotácií a od finančných darcov.
mkreo_logo2
M KREO je mediálna agentúra, ktorá nám sama iniciatívne navrhla finančnú podporu detských výtvariek a už tretiu sezónu podporuje naše veľkorysejšie rozmýšľanie o ich obsahu, rozsahu aj dosahu.
Vážime si to a ĎAKUJEME!
Stanicu podporuju
mesto2016

Tagged as: , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics