Pidipondelok - Muzilienka
ukážka hudobnej dielne
pondelok 25. 5. 2015, 10.30, 15.30, 16.45

muzi_webMuzilienka sú hudobno-tvorivé dielne s muzikoterapeutickými prístupmi pre deti a rodičov, navrhnuté a odskúšané v praxi Martinou Krušinskou, hudobnou pedagogičkou s muzikoterapeutickou formáciou.

V elementárnom muzicírovaní - v hrách s pohybom, zvukmi, tónmi, v slovných hračkách, v piesňach - si deti rozvíjajú hudobné zručnosti a tvorivý vzťah k hudbe. Súčasťou dielní je prezentácia ľahkoovládateľných nástrojov s kvalitným tónom značky Studio 49, ktoré deti a rodičia môžu spočuteľniť. Na Stanici v tento deň zažijete modelovú ukážku, Muzilienka je však založená na dlhodobých systematických a skupinových stretnutiach detí batoľacieho (1,5–2r.) a predškolského veku (3–4, 5–6r.). Je možné integrovať deti so špeciálnymi potrebami.

PaedDr. Martina Krušinská, PhD. je absolventka hry na klavíri na Konzervatóriu v Žiline a hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium so špecializáciou na alternatívy a inovácie v hudobnom vzdelávaní. Hlbšie sa venuje modelu M. Montessoriovej, C. Orffa, muzikoterapeutickým a etnopedagogickým prístupom. Absolvovala akreditovaný výcvik edukačnej muzikoterapie v Prahe. Má bohatú prax učiteľky hudby v základných školách a v základných umeleckých školách. Je garantkou SZUŠ ľudového tanca a hudby v Ružomberku. Od roku 2006 je lektorka autorských dielní pod názvom Muzilienka. V súčasnosti vychováva dve malé dcérky, v profesii pôsobí ako odborná asistentka na KU v Ružomberku.

Časový a vekový harmonogram dielní v pondelok 25. 5. 2015:
(vo všetkých prípadoch je možné, aby súrodenci absolvovali dielňu spolu aj v prípade rozdielneho veku, v prvých dvoch dielňach sú rodičia aktívni účastníci dielní, dvojičky majú pri sebe dve dospelé osoby)
10.30-11.30 - ukážka dielne pre deti batoľacieho veku 1,5 – 2 ročné, účasť rodiča je povinná, (kapacita tejto skupiny je momentálne naplnená, evidujeme náhradníkov.)
15.30-16.30 - ukážka dielne pre skupinu detí predškolského veku 3 – 4 ročné, účasť rodiča je povinná, (kapacita tejto skupiny je momentálne naplnená, evidujeme náhradníkov.)
16.45-17.45 - ukážka dielne pre skupinu detí v predškolskom veku 5 – 6 ročné, účasť rodiča je vítaná.

Dobrovoľné vstupné (v doporučenej hodnote 2,00 € / dieťa) vyberáme na konci dielne do prasiatka.
Limitovaná kapacita účastníkov, je potrebné sa prihlásiť: 0907 178 756, hanka@stanica.sk

loga_muzi 1977227_696684030394624_714859774_n
Aktivita patrí do projektu Detské kultúrne leto ktorý je podporený z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a z grantovej dotácie Mesta Žilina 2015.
dkl_kia_pontis2

financna_podpora_mesta_zilina

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics