Pidipondelok - Muzilienka
>>2015/16

15751785782_910580894c_zPondelky na Stanici sú určené pre deti v batoľacom a predškolskom veku aj ich rodičov. Cieľom je rodinám sprostredkovávať zážitky z umenia a rôznych elementov tvorivosti. Na stretnutiach je možné načerpať inšpiráciu, zručnosti aj vedomosti, oddýchnuť si, zabaviť sa, aj sa socializovať.

V sezóne 2015/16 pondelky transformujeme z prevážne výtvarných na multižánrové.
Každý párny pondelok (doobeda aj poobede) prebieha lekcia hudobnej dielne Muzilienka (informácie o koncepte Muzilienka nájdete v tomto staršom článku).
Každý nepárny týždeň (iba doobeda) lektori Stanice zorganizujú výtvarný, fotografický, filmový, divadelný alebo iný Pidipondelok.

Rozvrh:
Muzilienka
9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30 >> 1-3 ročné deti s rodičmi
16.00 - 17.00 >> 3-5 ročné deti s rodičmi
Pidipondelok
10.00 - 11.00 >> 1-3 ročné deti s rodičmi

Sezóna je organizovaná do troch trimestrov (september - december, január - marec, apríl - jún). Na lekcie Muzilenky potrebujeme uzavretú skupinu, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu na celý trimester.  Do trimestra sa zmestí 6 lekcií Muzilienky a približne toľko isto Pidipondelkov. Vstupné je 18,-/trimester na Muzilienku (platiť je možné hotovosťou alebo úhradou na účet) a 2 eurá do prasiatka za každý Pidipondelok. Za lekcie Muzilienky vymeškané z dôvodu choroby je možné prísť na ľubovolný Pidipondelok bezplatne.

Číslo účtu: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol Muzilienka: 902

Info a prihlasovanie: Hana Hudcovičová Lukšů, 0907 178 756, hanka@stanica.sk

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics