Tag: ‘history’

 • Žilina vo filme
  projekcia
  utorok 18. 9. 2012, 19.00

  Štvrté pokračovanie prehliadky starých filmov zo Žiliny je prezentáciou filmových záberov z rôznych období histórie mesta. V Žiline od šesťdesiatych rokov fungovalo významné združenie amatérskych filmárov pri Dome odborov. Jeho členovia vyhrávali so svojimi hraným filmami, dokumentami, či reportážami aj medzinárodné prehliadky. Spolu máme možnosť nahliadnuť do archívu viacerých filmárov, ktorí nám osobne predstavia svoju [...]

 • Memory Kontrol pre školy
  Rozdelenie ČSFR a vznik samostatného Slovenska
  prednáška s diskusiou
  štvrtok 10. 11. 2011, 11.00 a 14.00

  31. 12. 1992 sa rozpadlo Československo. Prečo? Bolo rozdelenie štátu agendou „nežnej revolúcie”? Aké boli postoje a názory obyvateľstva? Prečo sa neuskutočnilo referendum? Ako súvisí federalizácia ČSSR z roku 1968 s rozpadom ČSFR v roku 1992? Okolnosti a príbeh rozpadu spoločného štátu Čechov a Slovákov na pozadí rodiacej sa demokracie a formovania politickej scény v [...]

 • Foto: Memory Kontrol: Obete a hrdinovia

  Tretie pokračovanie festivalu Memory Kontrol sa odohrávalo v období 2. svetovej vojny a kriticky rozprávalo o témach Slovenského štátu, deportáciách Židov, SNP a odboja. Zažili sme výpovede pamätníkov a potomkov, historikov a samozrejme umelcov, ktorí s týmito témami pracujú v súčasnosti. Diskusia pokračuje, fotografie sú prvým príspevkom.
  - - - - - - - - - [...]

 • Memory Kontrol:
  Obete a hrdinovia (1939 – 1945)
  festival, 18. - 20. 11. 2010

  Memory Kontrol je intelektuálna dielňa a festival reflektujúci vybrané udalosti nedávnej (česko) slovenskej histórie. Spája historikov, teoretikov a umelecké akcie. Predchádzajúce ročníky sa venovali udalostiam rokov 1968 a 1989. Tohtoročnou témou budú obete a hrdinovia obdobia druhej svetovej vojny – Židia deportovaní za Slovenského štátu a partizáni bojujúci proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní (SNP). [...]

 • Žilina vo filme
  projekcia, pondelok 20. 9. 2010, 19.00

  Mesto je živý organizmus, ktorý ovplyvňujeme svojím dennodenným správaním, ale rovnako ono ovplyvňuje nás. Jeho atmosféra, genius loci, verejný priestor určuje rytmus nášho života, cestu do práce, miesto stretnutia a zábavu so známymi - jeho premeny na nás číhajú všade. Ako sa priestory, ktoré dennodenne využívame, zmenili za posledných 70 rokov? Ako a kde žili a [...]

 • Pamätník 1. čsl. armády na Polome - zopár faktov na úvod workshopu Living Underground

  Od pondelka sa začal šiesty ročník workshopu-sympózia a tento rok si účastníci po mestských či priamo so Stanicou spojených témach, vybrali niečo kultovejšie - pamätník na Polome (na vrchole Javorina). Pár kilometrov od Žiliny, ale zdola neviditeľný, poznajú ho len turisti a bikeri či účastníci pravidelných spomienok na oslobodenie a boje druhej svetovej vojny. Ak [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics