Memory kontrol: Od učiteľa k študentom

workshop“Keď rozprávame o genocíde, rozprávame aj o našej identite. Rozmýšľame o tom, kto sme “my” a kto sú “oni”. Genocída a identita sú úplne spojené témy, v ich koncepcii i historickej pamäti. Efekt, ktorý má genocída, neskončí, keď skončí samotné zabíjanie. Pokračuje po celé desaťročia, celé generácie, možno aj stovky rokov potom.”
Dr. Paul A. Levine

V utorok 24. septembra 2013 sa v Prahe uskutočnil workshop pre pedagógov na tému výučby o holokauste a genocídach, ktorý viedol docent Paul A. Levine. Workshop prebiehal na železničnej stanici Praha-Bubny, z ktorej v období 1941-1945 boli deportovaní pražskí Židia do koncentračných táborov. Pre pedagógov, ktorí sa nemohli zúčastniť ponúkame zvukový záznam prednášky, ktorý je v angličtine s prekladom do češtiny.

Dr. Paul A. Levine: Porozum

workshopZúčastnené učiteľky workshop hodnotili:
„Jeho prednáška nebola len prehľadom o genocídach z minulosti (2. svetová vojna – holokaust), ale pán Levin sa dotkol aj genocíd prebiehajúcich v súčasnosti, o ktorých bežní ľudia niekedy ani nevedia. Určite zdôrazním žiakom, že v genocídach nie je len skupina obetí a páchateľov, ale je prítomná aj početná skupina prihliadajúcich a kolaborantov, na ktoré učebnice dejepisu častokrát zabúdajú.”
Monika Mojtová

workshop“Problematiku ako vyučovať o genocídach nám Paul Levin vysvetlil veľmi zrozumiteľne, názorne. I keď hlbšie obsiahnutie problematiky genocíd a vyučovania o nich by si určite vyžadovalo viac priestoru. Do vyučovacieho procesu zaradím metodický postup, ktorý prednášajúci prezentoval. Okrem toho sa budem snažiť žiakov oboznámiť aj s inými genocídami, než bola nacistická genocída, ktorá je ako jediná zaradená do učebných osnov ZŠ.”
Mária Korytárová


Medzinárodnú konferenciu v Prahe organizovalo kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie spoločne s českou organizáciou Výzkumné centrum archeologie zla v rámci projektov “Memory Kontrol / Osudy Židov v Strednej Európe” podporeného Nadáciou Intenda, Mezinárodným vyšehradským fondom a Ministerstvom kultúry SR a Vlak Lustig - Vlak naděje.
visegrad_fund_logointenda1

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics