Pripraviť sa…, pozor…, ART!
dlhodobá ponuka programov s využitím výtvarného umenia a médií pre ZŠ

Ak ste učiteľom na základnej škole a máte odvahu čerpať pedagogickú inšpiráciu z výtvarného umenia, čítajte ďalej.
dobogo3
Poteší nás, ak prídete so svojimi žiakmi a overíte kvality projektu, ktorého cieľom je sprostredkovať deťom zážitky podporujúce a budujúce ich vnímavosť, zorientovanosť a tvorivosť – v úzkom i širšom vzťahu k súčasnému výtvarnému umeniu a celkovej kultúre súčasnosti. Všetko spôsobom hry, tvorivej aktivity - dielne, pútavej diskusie, či projektu, ktoré u školákov povzbudzujú prirodzený záujem o túto problematiku. Mladším deťom sú aktivity sprístupnené tiež prostredníctvom rozprávkových postavičiek alebo akýchsi maskotov Stanice (Cvrček Cvrčko a p.Stano).
Program je založený na viacerých možnostiach, z ktorých si aktivitu pre svoju skupinu žiakov môžete rýchlo a jednoducho vyberať z aktualizovanej mesačnej ponuky alebo dokonca sami naprojektovať, podľa vlastného uváženia a “na mieru”. Niektoré aktivity na seba voľne nadväzujú, alebo sa dajú voľne prepájať. Možné, ba priam zjavné, sú tiež rozmanité prepojenia na školské vyučovacie témy a predmety. Nesporný je tiež “teambuildingový” či “zážitkový” efekt pre triedu. Programu sa môžete zúčastniť jednorázovo alebo aj opakovane, vždy trochu iným spôsobom.
rajecka-anca

Dlhodobá štruktúra ponuky - zahŕňa vymenovanie základných možností, tém, okruhov a oblastí, ktorým sa venujeme:

Čerstvé správy z umenia - Stanica žije súčasným umením - a to nielen výtvarným. V medzičase, keď už nemáme starú galériu a nová sa len buduje sme museli dočasne pozastaviť cyklus “Galéria konzumovaná začerstva”, ktorý sa venoval aktuálnym výstavám. Máme však bohatú databázu informácií, usilovného spisovateľa Cvrčka, pripojenie na internet a veľa správ od kamarátov umelcov a kultúrnych aktivistov na Slovensku a tiež z iných kútov Európy a sveta. (možné varianty: A, B, C)

História a historky Rajeckej Anče - Máme rozpracované informácie o tom, ako žije “náš” vlak, ľudia a krajina za posledné viac ako storočie. Téma je spracovaná najmä prostredníctvom zozbieraných príbehov, dobových fotografií a animovaného filmu natočeného deťmi. Sympatická ukážka toho, ako sa preplieta oficiálna história s príbehmi obyčajných ľudí a ich svetom nespočetných farbistých historiek - sami ste odtiaľto a môžete nejakou prispieť. A navyše výborná príležitosť zoznámiť sa s animovaným filmom. (možné varianty: A, B, C)

Pozor vlak – Vlastníme zbierku veľkoformátových reprodukcií reprezentujúcich okrem iného aj stručný vývoj umenia v 19., 20. a 21. storočí. Na všetkých sú vlaky, stanice, cestujúci, alebo niečo, čo s tým súvisí. Pomyselné cestovanie vlakom a putovanie v čase, pri ktorom sa nebadane dozvieme všeličo o významných umeleckých smeroch. K aktivitám je vydaná rovnomenná komixová publikácia. (možné varianty: A, B, C)

Vyučovanie na Stanici - Formát zážitkového projektového vyučovania, v ktorom vám môžeme predviesť, ako všetko môže súvisieť s umením. Prebieha to tak, že nám nadiktujete rozvrh, ktorý by inak trieda bežne absolvovala vo vybraný deň a lektori Stanice sa postarajú o jeho dôslednú realizáciu a originálne vyplnenie aktivitami v teoretickom i praktickom prepojení s umením. (čistý variant C:-)

Výtvarno a mediálno na veľa spôsobov – To je to, čo majú školáci u nás najradšej. Tvorivé dielne a projekty, ktoré zostavujeme tak, aby ste boli účastníkmi a tvorcami nevšedných a nevídaných vecí - najmä takých, ktoré sa v školách bežne nerealizujú.  Popri práci sa vždy dozviete aj všeličo podnetné zo sveta súčasného umenia a nových médií. Spôsobov, akými to dosiahnuť poznáme naozaj veľa: modelovanie, keramika, grafika, tlač, knižná väzba, fotografia, práca so svetlom a tieňom, zvukové workshopy, digitálne kreslenie, animovaný film, recyklácia textilu či hardveru…(treba na to však trocha času – vhodné varianty sú teda B alebo C). Konkrétne príklady tvorivých dielní nájdete vždy v ponuke mesiaca.

Štruktúra ponuky sa môže aktualizovať.

Konkrétnu náplň aktivity zostavujeme s prihliadnutím na vek, veľkosť skupiny a úroveň doterajších zručností vašich žiakov.
Ak vás všeobecne naformulovaná štruktúra neoslovuje sledujte radšej konkrétne naformulované ponuky na jednotlivé mesiace.

Inšpirujte sa reportážami a fotografiami z realizovaných vzdelávacích programov Stanice v roku 2010 a v roku 2011

Praktické informácie:
1. Aktivita a jej možné varianty

Z ponuky aktivít ste si vybrali takú, ktorú by ste chceli navštíviť. Všimnite si tiež údaje o jej možných variantoch – uvedené v zátvorke – A,B alebo C. Z praktického hľadiska sme vytvorili tri základné varianty návštevy, od ktorých sa odvíja náplň, dĺžka a cena konkrétnej aktivity – vyberáte si teda nielen aktivitu ale aj jej obsahový, časový a z toho vyplývajúci cenový variant:
Variant A = komentovaná prehliadka alebo tematická beseda = jednoduché prehliadky výstav, diskusia o vybranej téme alebo probléme, krátka prehliadka Stanice. Trvanie: 1 – 1,5 hod. Cena: 1,- € / osoba (minimálna cena za skupinu: 10,- €)
Variant B = tvorivá dielňa = časovo náročnejšie a bohatšie prehliadky Stanice, zložitejšie tvorivé aktivity, samotné praktické výtvarné aktivity. Trvanie: 1,5 - 2,5 hod. Cena: 2,- € / osoba (minimálna cena za skupinu: 16,- €)
Variant C = vyučovanie = rozsiahly formát – kombinovaný z aktivít typu A a B. Obsah a zameranie sa odvinie od témy, problému, techniky, alebo vášho vlastného rozvrhu hodín v deň, keď nás navštívite. Trvanie: cca 3 - 4 hod. Cena: 3,- € / osoba (minimálna cena za skupinu: 30,- €)
Príklad:
Vybranou aktivitou je “Výtvarno na veľa spôsobov” - animovaný film
var.A: projekcia vybraného filmu, diskusia, ukážky materiálu na animovanie, príp. jednoduchý pracovný list
var.B: projekcia vybraného filmu, diskusia, príprava scény na animovanie, ukážka procesu animácie
var.C: projekcia vybraného filmu, diskusia, skupinová príprava scenáru a scény na animovanie, animácia, prípadne jednoduchý strih krátkeho filmu, premietnutie výsledného tvaru

2. Veľkosť a organizácia skupiny

Ideálna veľkosť skupiny je rôzna v prípade rôznych variantov a zameraní aktivít. Celková maximálne možná veľkosť skupiny pre aktivity tohto programu je jedna trieda. Veľkosť skupiny s vami budeme konzultovať v priebehu prípravy vašej návštevy. Účasť pedagóga alebo iného sprievodcu na aktivitách jeho skupiny je vítaná, v niektorých prípadoch žiadaná a potrebná – v žiadnom prípade neakceptujeme zanechanie detí našim lektorom a odchod pedagóga.

3. Dojednanie návštevy

Na vybranú aktivitu sa prihlasujte s dostatočným predstihom (ideálne 14 dní, minimálne však 7 dní dopredu), aby sme mali čas zabezpečiť potrebné podmienky pre vašu skupinu.
Koordinácia programu, informácie a prihlasovanie: Hana Hudcovičová Lukšů, hanka@stanica.sk, 0907 178 756

Vaše ďalšie otázky radi zodpovieme. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ak vás aktivity tohto typu (výchova umením, galerijná pedagogika, tvorivé dielne..) zaujímajú a chceli by ste sa aktívne spolupodieľať na ich vývoji, neváhajte a kontaktujte nás!

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics