Stretnutie Antény - siete pre nezávislú kultúru

stretnutie anteny jul 2010 stanicaDeň pre festivalom KioSK sa v galérii Stanice zišli zástupcovia členských centier Antény - združenia pre nezávislú kultúru na Slovensku. Sieť vznikla ako občianska iniciatíva v roku 2008 s cieľom zastupovať a lobovať za nezávislé neziskové kultúrne inštitúcie, vymieňať si informácie, podporovať spoluprácu. Schádzame sa tri-štyrikrát do roka, vždy v jednom z centier a už tradične sa letný míting koná v čase festivalu KioSK. Do Žiliny prišla vo štvrtok 22. júla dvadsiatka zástupcov A4-nultého priestoru a Štúdia 12 z Bratislavy, košickej Tabačky Kulturfabrik, trenčianskeho Klubu Lúč, Divadla z pasáže a Divadla Ivana Palúcha z Banskej Bystrice. Debatovali sme o aktuálnych témach i ďalších projektoch. Dohodli sme na spoločnom rokovaní so SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) o výške autorských poplatkov za koncerty, ktoré organizujeme, liste a stretnutí s novým ministrom kultúry, ktorému chceme ponúknuť odbornú spoluprácu pri (re)formovaní kultúrnej politiky, jesenných diskusiách s kandidátmi na primátorov miest, v ktorých pôsobíme. Najväčšia diskusia sa strhla (už tradične) na tému postavenia a podpory kultúrnych centier, ktoré nie sú zdriaďované mestami či regionálnymi samosprávami a napriek tomu, že produkujú kvalitné aktivity pre tisíce divákov a účastníkov, efektívne a aktívne pôsobia v miestnych komunitách, prinášajú nové veci, ktoré nenájdete inde, zostávajú najmä z pohľadu verejnej podpory na chvoste záujmu. Riešením situácie je pokračovanie boja za zrovnoprávnenie a postupné zmeny v kultúrnej politike na lokálnej i celoštátnej úrovni. Dobrými radami prispela do diskusie Šárka Havlíčková z českého networku Nová síť a iniciatívy Za Česko kulturní, ktorá bola hosťom stretnutia Antény a s podobnými aktivitami v Čechách má dlhoročné skúsenosti. Stretnutie Antény však bolo opäť príležistosťou aj na neformálne rozhovory a plánovanie spolupráce, diskusie nekončili ani po polnoci.

www.antenanet.sk

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics