Tag: ‘stretnutie’

 • Pocta Vrbovi a Wetzlerovi
  stretnutie a koncert orchestra Musica Classica Žilina
  sobota 13. 8. 2016, 18.00, Nová synagóga

  Memoriál Vrba Wetzler je spomienkou na slávny útek z koncentračného tábora a jednu z prvých písomných správ o tom, čo sa tam skutočne dialo. Každoročne sa na záver pešieho pochodu z Osvienčimu do Žiliny jeho účastníci na čele s Fedorom Gálom a organizátormi z ICEJ stretnú v Novej synagóge. Aby vyrozprávali svoje skúsenosti z cesty [...]

 • Foto: Bližšie ku galérii

  V rámci série workshopov/stretnutí ľudí pracujúcich v oblasti galerijnej pedagogiky Bližšie ku galérii strávili účastníci tohto cyklu dva dni aj u nás. Na začiatku im Hanka, šéfka detského oddelenia Stanice, osvetlila náš program vzdelávanie detí o umení aj cez umenie, pokračovalo sa diskusiou a nasledovali praktické aktivity inšpirujúce participantov (teda najmä participantky, keďže ich bola [...]

 • Stretnutie Antény - siete pre nezávislú kultúru

  Deň pre festivalom KioSK sa v galérii Stanice zišli zástupcovia členských centier Antény - združenia pre nezávislú kultúru na Slovensku. Sieť vznikla ako občianska iniciatíva v roku 2008 s cieľom zastupovať a lobovať za nezávislé neziskové kultúrne inštitúcie, vymieňať si informácie, podporovať spoluprácu. Schádzame sa tri-štyrikrát do roka, vždy v jednom z centier a už [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics