Kupé 5 - medzinárodná konferencia grafických dizajnérov
piatok – sobota 27. - 28. 11. 2009

Stredoeurópska konferencia grafického dizajnu (Stanica_FLUX)

Medzinárodná konferencia (nielen) grafických dizajnérov a dizajnérok. Tento rok s témou súťaž a súťaživosť. Súťaž na poli vizuálnej komunikácie, prepojenej s trhom, prebieha vo viacerých rovinách. V praktickej rovine je nástrojom klienta – zadávateľa, pre výber najlepšieho spomedzi iniciovaných riešení. Z pohľadu grafického dizajnéra je to kvalifikácia na ceste k uplatneniu – lepšiemu ekonomickému a spoločenskému postaveniu. Súťaživosť a súperenie v odbore grafického dizajnu však nie je obmedzené na oficiálne príležitosti. Veľká časť dizajnérov sa usiluje, niekedy bez ohľadu na ekonomický aspekt, získavať svojou prácou profesionálnu prestíž, pričom odbor samotný stále pomerne neúspešne súťaží s ostatnými umeniami o spoločenské a kultúrne uznanie. Účastníkov konferencie čaká séria prednášok na danú tému, jej súčasťou bude aj výstava Čierna skrinka (reinštalácia originálnej výstavy z Považskej galérie umenia v Žiline), či piatková párty.

kupe5_vizual

www.kupe.1977.sk
Viac informácií: Marcel Benčík, bencik@afad.sk

photo by Jitka

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics