Tag: ‘Slovenský štát’

  • Slovenský štát a holokaust v kolektívnej pamäti - výsledky výskumu Memory Kontrol

    V rámci iniciatívy Memory Kontrol sme v januári 2013 realizovali výskum názorov slovenskej verejnosti na obdobie vojnového štátu - arizácie, deportácie a holokaust a na rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti. Zameranie a rozsah prieskumu je na Slovensku od roku 1989 unikátom. Prezentovali sme ho 12. marca 2013 v Bratislave v Pisztoryho paláci a viac [...]

  • Memory Kontrol:
    Obete a hrdinovia (1939 – 1945)
    festival, 18. - 20. 11. 2010

    Memory Kontrol je intelektuálna dielňa a festival reflektujúci vybrané udalosti nedávnej (česko) slovenskej histórie. Spája historikov, teoretikov a umelecké akcie. Predchádzajúce ročníky sa venovali udalostiam rokov 1968 a 1989. Tohtoročnou témou budú obete a hrdinovia obdobia druhej svetovej vojny – Židia deportovaní za Slovenského štátu a partizáni bojujúci proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní (SNP). [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics