Tag: ‘edge’

 • Petra Tejnorová a kol.: Edge

  dokumentárne divadlo / performance
  Radikáne drsná, k starobe nekorektná a zábavná performance na pomedzí fikcie a dokumentu, ktorú hrajú starý ľudia pre mladých. Medzinárodná autorská inscenácia, ktorá je sondou do života ľudí starších 60 rokov, ktorí pôsobili / pôsobia v divadelnom a tanečnom prostredí. Edge symbolizuje obdobie prechodu medzi aktívnym životom a zdanlivo pasívnou starobou. Predstavenie [...]

 • Petra Tejnorová a kol.: Edge
  dokumentárne divadlo / slovenská premiéra
  štvrtok 21. 2. 2013, 19.00

  Radikálne drsnú, nekorektnú a zábavnú performance na pomedzí fikcie a dokumentu hrajú starí pre mladých. Medzinárodná autorská inscenácia je sondou do života ľudí nad 50, ktorí v rôznych roliach pôsobili v divadelnom a tanečnom prostredí. Všetkých sedem performerov, ktorých priemerný vek presahuje 60 rokov (kým priemerný vek inscenačného tímu nedosahuje tridsať), patrí k významným umeleckým [...]

 • Petra Tejnorová a kol.: Edge
  dokumentárne divadlo / performance
  štvrtok 22. 11. 2012, 19.00

  Edge symbolizuje obdobie prechodu medzi aktívnym životom a zdanlivo pasívnou starobou, otvára okruh tabuizovaných tém spojených so starnutím, premenou sexuality a vnímania vlastného tela či samoty. Nesentimentálna divadelná performance na pomedzí fikcie a dokumentu, ktorá sa pohybuje medzi rôznymi výrazovými prostriedkami a jazykmi.
  Medzinárodná autorská inscenácia je sondou do života ľudí nad 60, ktorí v rôznych [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics