Prečo si myslíme, že politika do škôl nepatrí?
diskusia Fedora Blaščáka
štvrtok 20. 4. 2017, 18.00

(c) Aleš ČumaDruhá z dvoch diskusií o extrémizme a vzdelávaní.

Na tej prvej sme hovorili aj o tom, že neexistuje silná väzba medzi poznatkami a postojmi. Zaznelo, že fašistickej a inej nenávistnej ideológii vedia lepšie vzdorovať tí, ktorí si osvojili morálnu zodpovednosť voči všetkým ľuďom, nielen voči svojim blízkym. Teraz sa budeme pýtať ďalej: Dokážu učitelia vštepovať žiakom morálne hodnoty? Je bežná slovenská škola pripravená viesť mladých ľudí k demokratickému občianstvu? Ako? Je demokracia otázka viery? Aké vzdelávanie potrebujú žiaci a žiačky, aby sa z nich stali demokratickí občania a občianky?

V rámci diskusie budú exkluzívne prezentované výsledky najnovšieho výskumu Štátnej školskej inšpekcie, ktorý na vzorke viac než 3 000 študentov stredných škôl skúmal vzťah medzi poznatkami o dejinách a informáciami o politike a postojmi mladých ľudí k demokracii, Európskej únii a k menšinám. Platí, že väčší vplyv na pozitívne postoje žiakov k demokarcii má napriklad otvorenosť školy než povinný výlet do Osvienčimu?

Hostia:
Erich Mistrík, vysokoškolský pedagóg
Viera Kalmárová, riaditeľka Štátnej školskej inšpekcie
Barbara Lašticová, sociálna psychologička, Slovenská akadémia vied

Moderuje:
Fedor Blaščák (iniciatíva Memory kontrol)

Rozhovor Fedora Blaščáka s profesorkou psychológie Janou Plichtovou o psychologických výskumoch fašizmu na stiahnutie tu: Poslušnosť voči autorite.

Ilustrácia: Aleš Čuma, zdroj: www.vychovakobcanstvi.cz

Vstup je voľný vďaka podpore Nadácie ERSTE.
Podpora Nadácie ERSTE

Stanicu podporuju

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics