Zbavme sa ilúzie, že vzdelanie zabraňuje príklonu k fašizmu
diskusia Fedora Blaščáka
štvrtok 16. 3. 2017, 18.00

Deti sa učia nacistický pozdrav, 30-te roky, Nemecko

Ako vzniká autoritárska osobnosť? Aký je psychologický profil fašistu? Ak nefungujú vzťahy v rodine, má bežná slovenská škola šancu vštepiť žiakovi morálne hodnoty? Je slovenská spoločnosť náchylnejšia akceptovať autoritárske tendencie v politike, alebo je to naopak a je voči nim viac odolná, než kedykoľvek predtým?
Diskusia filozofa so sociológmi a psychológmi o možnostiach a limitoch kultúry a vzdelávania v snahe potláčať fašizmus a extrémizmus.

Hostia:
Andrej Findor, sociológ
Michal Vašečka, sociológ
Jana Plichtová, sociálna psychologička (pripojí sa do diskusie samostatným vstupom cez Skype)

Moderuje:
Fedor Blaščák (iniciatíva Memory kontrol)

Ako si mohla vyspelá a vysoko vzdelaná spoločnosť tak rýchlo osvojiť politku trestov a konanie založené na opovrhnutí voči všetkým? Na túto otázku hľadalo odpoveď mnoho vzdelancov a je veľmi ťažké na ňu odpovedať. Jeden zo záverov, ktorý je však pre moju citlivú myseľ len ťažko prijateľný, je, že kvalita kultúry v spoločnosti nie je vhodným indikátorom jej rešpektu k ľudskému životu. Kultúra jednoducho nie je schopná osvietenia ľudských túžob a zmeny správania sa spoločnosti.“ Eric R. Kandel: In search for the memory (Pamäti)

Eric R. Kandel v roku 1938 ako 9-ročný utiekol z Viedne. V Amerike vyštudoval neurofyziológiu a neuropsychiatriu. Za svoju prácu v oblasti výskumu pamäti získal v roku 2000 Nobelovu cenu za medicínu.

Vstup je voľný vďaka podpore Nadácie ERSTE.
Podpora Nadácie ERSTE

Stanicu podporuju

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics