Neskorý zber: Elegancia kvantového králika
pohybové predstavenie
štvrtok 19. 1. 2017, 19.00

Elegancia kvantového králikaPohybovo – tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami. Dvaja umelci načrtnú komplikované témy kvantovej teórie cez jazyk zrozumiteľný pre nás všetkých – pohyb.

Námet a choreografia: Anna Sedlačková, Daniel Raček
Hudba: Peter Groll
Kostýmy: Dorota Cigánková
Svetelný dizajn: Katarína Ďuricová
Dĺžka predstavenia: 50 minút + diskusia

Anna Sedláčková a Daniel Raček
Obaja tanečníci sa už mnoho rokov cítia ako výskumní pracovníci v oblasti voľného pohybu. Anka bola priekopníčka v oblasti súčasného tanca a improvizácie na Slovensku; Dano je jedným z najúspešnejších nezávislých tanečných umelcov pôsobiacich na Slovensku, ktorý pracuje aj na medzinárodnej úrovni. Obaja majú do istej miery za sebou aj štúdium matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V posledných rokoch sa ich spolupráca priamo zameriava na skúmanie otvorených pohybových foriem, v ktorých prepájajú pohybové improvizácie a hovorené slovo. V centre pozornosti bola zvedavosť, ako verbálne a neverbálne vyjadrenia môže vytvoriť priestor pre obrazotvornosť, hru s informáciami a aktívne zapojenie sa publika do deja predstavenia.

Ďalším dôležitým zdrojom ich vzájomného tvorivého výskumu je ich somatický prístup k pohybu. V somatickom prístupu je pohyb vytváraný zvnútra, dotýka sa ale aj odráža veľa rôznych aspektov fyziologických procesov prebiehajúcich v každom jednotlivcovi. Ponúka spôsoby, ako zdokonaliť rôzne úrovne vnímania prostredníctvom známych a tiež mnoho neznámych zmyslových „kanálov”.
Foto: Vlado Holina
Predstavenie sa skladá z troch častí:
1. Laboratórium
2. Tanec
3. Diskusia s publikom

V spolupráci so skladateľom Petrom Grollom tanečníci prostredníctvom experimentovania / improvizovania v ich “pohybovom laboratóriu” hľadali a vybrali prostriedky na vyjadrenie nasledujúcich tém:
- malé priestory (subatomárne)
- dvoj - štrbinový experiment
- neurčitosť, pravdepodobnosť existencie
- kvantové auto
- 4 sily
- Feynmanov diagram
- elektromagnetizmus
- silové polia

V druhej časti, s názvom “tanec”, ide o prepojenie experimentov z laboratória do umeleckého vyjadrenia, v ktorej sú všetky prvky prepojené a slúžia na vytvorenie transcendentnej skúsenosti celistvosti skutočnosti.

Ďalší rozmer samotnému predstaveniu pridáva diskusia. Na základe už uskutočnených diskusií sa ukázalo, že diváci do neho vniesli ich vlastné príbehy, otázky a “porozumenia”, ako aj ich vlastný jazyk..

“Na naše predstavenia prijali pozvanie aj dvaja renomovaní fyzici, Vladimír Bužek zo Slovenska a pán Zdeněk Doležal z Českej republiky. Dostali sme veľmi pozitívne a sľubné spätné väzby, ktoré nás robia ešte zvedavejšími v zdieľaní našich experimentov a ich výsledkov s ďalšími vedcami. Takže sa tešíme na vaše “zákerné” otázky, komentáre, nápady,…”
Neskorý zber

Vstupné: 5,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Predpredaj: www.predpredaj.sk
Vstupenky si môžete kúpiť online, osobne na ktoromkoľvek z predajných miest Predpredaj.sk alebo priamo na Stanici.

Uvedenie predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu, ďalej Ministerstvo kultúry SR, Ars Bratislavensis, Nový priestor, Štúdio 12 a Babyfit, o.z.
Stanicu podporuju

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics