Tag: ‘daniel raček’

 • Katarína Brestovanská: Indigo
  súčasný tanec / work in progress
  štvrtok 27. 4. 2017, 19.00

  Skupina tanečníkov zavŕši svoj rezidenčný pobyt na Stanici verejnou prezentáciou, ukážkou z procesu ich tvorby. Tanečníci Zuzana Burianová a Daniel Raček pracujú s rôznymi objektami, cez ktoré hľadajú vhodný pohybový materiál. Základným motívom predstavenia je transformácia tradície, aspektov histórie, ako aj vlastnej histórie do novej neurčitej formy.
  Námet, choreografia: Katarína Brestovanská
  Interpretácia: Zuzana Burianová, Daniel Raček
  Kostýmy: Jana [...]

 • Neskorý zber: Elegancia kvantového králika
  pohybové predstavenie
  štvrtok 19. 1. 2017, 19.00

  Pohybovo – tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami. Dvaja umelci načrtnú komplikované témy kvantovej teórie cez jazyk zrozumiteľný pre nás všetkých – pohyb.
  Námet a choreografia: [...]

 • Jesenný Warm-Up
  tanečný workshop
  pondelok - utorok, 28. - 29. 11. 2011

  Séria večerných tanečných workshopov pod lektorským vedením profesionálnych tanečníkov a choreografov Daniela Račeka (pondelok) a Tomáša Nepšinského (utorok). Oporná funkcia horných končatín, dôvera k vlastnému telu, telo ako trojrozmerný objekt, ktorý sa môže pohybovať v trojdimenzionálnom svete. To sú témy workshopu súčasného tanca využívajúceho princípy ako uvoľnenie, postupnosť, izolácia spodnej a hornej časti tela, odtlačenie. [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics