Pidivýtvarky a Minivýtvarky
>>2016/17

pidimini1Výtvarky na Stanici…
… sú všestranne zamerané na rozvíjanie a kultivovanie detského výtvarného prejavu, ponúkajú možnosti plošnej aj priestorovej tvorby v škále od klasických výtvarných projektov až po multimédiá. Deti tu v rôznych situáciach cibria svoje kresliarske zručnosti, učia sa pracovať s farbou, hmotou, kompozíciou a používať rôzne výtvarné techniky i nástroje. Naši lektori majú tiež skúsenosti s fotografovaním, animovaným filmom, performance a divadlom, prevádzkovaním galérie a galerijnou pedagogikou, pracujeme na premene parku v okolí Stanice na zdravú a pestrú záhradu … - to všetko vytvára ďalšie autentické možnosti tvorenia a prepojenia s výtvarkami, ktoré samozrejme využívame.

Patríte do Pidivýtvarky alebo Minivýtvarky?
Pidivýtvarka je určená pre deti vo veku 3-4 roky, prípadne tiež o trochu staršie deti, ktoré ešte nie sú úplne “rozkreslené”. Lekcia trvá 60 minút a kapacita skupiny je 6 detí.

Minivýtvarka je určená pre deti vo veku 5-8 rokov, prípadne tiež pre mladšie deti, ktorým ide kreslenie a výtvarná tvorba už v ranom veku výnimočne dobre. Lekcia trvá 90 minút a kapacita skupiny je 8 detí.

Ak máte dieťa staršie ako 8 rokov, patríte už do inej kategórie - takže mu vyberte niečo z našich aktuálne bežiacich výtvarných kurzov alebo ho pošlite do piatkového Výtvarného klubu (>> martu@stanica.sk).

Deti pred prijatím z ničoho neskúšame - je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, ale ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine. Inak povedané, snažíme sa o spoluprácu s každým indivíduom.-)

Obe dielne vedie naša interná lektorka Mgr. Martu Hlavajová, ktorá študovala textilnú tvorbu, pedagogiku výtvarného umenia a momentálne sa venuje voľnej tvorbe najmä v oblasti kresby, ilustrácie a grafiky.

Praktické podrobnosti:
Sezóna 2016/17 začína v pondelok 12. septembra a fungujeme podľa tohto rozvrhu:
Pondelok: 15.30 - 16.30 Pidivýtvarka 1, 16.45 - 17.45 Pidivýtvarka 2
Utorok: 14.00 - 15.30 Minivýtvarka 1, 16.00 - 17.00 Pidivýtvarka 3
Štvrtok: 15.30 - 17.00 Minivýtvarka 2

Do vybranej skupiny Pidi alebo Minivýtvarky je potrebné sa záväzne prihlásiť, ale všetky skupiny sú momentálne obsadené, prijímame len kontakty na náhradníkov, ktorých príjmeme v priebehu roka, ak sa uvolní miesto. Prvá skušobná lekcia je zadarmo.

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzne sa prihlasuje a uhrádza poplatok vždy za jedno z týchto období (v prípade neskoršieho nástupu za jeho príslušnú časť).

Cena za jesenný trimester 2016 je 35,00 € >> treba uhradiť do 15. októbra 2016.
Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2017.
Pri úhrade celej sezóny naraz >> do 15. októbra 2016, môžete ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu iba 90,00 €.
Platiť sa dá v hotovosti lektorom kurzu alebo prevodom na naše č. účtu v Tatrabanke: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 901, v správe pre príjemcu prosíme uviesť meno dieťaťa.

Prihlasovanie a ďalšie info: 0907 178 756, hanka@stanica.sk
Kontakt na lektorku pidi a minivýtvariek: 0949 354 582, martu@stanica.sk

__
Prostriedky pre realizáciu celoročných dielní získavame nielen z poplatkov ale tiež z grantových dotácií a od finančných darcov.
mkreo_logo2
M KREO je mediálna agentúra, ktorá nám sama iniciatívne navrhla finančnú podporu detských výtvariek a už tretiu sezónu podporuje naše veľkorysejšie rozmýšľanie o ich obsahu, rozsahu aj dosahu.
Vážime si to a ĎAKUJEME!
Stanicu podporuju
mesto2016

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics